Zorgvastgoed biedt mensen met een handicap een waardevol dagelijks leven

Je huis is je alles: je veilige haven, je plek voor jezelf, de plek waar je tot rust komt. Dat is voor mensen met een handicap niet anders. Voor hen komt er echter nóg een belangrijke pijler bij: hun huis moet zó gebouwd zijn dat het hen ondersteunt in een zo zelfstandig mogelijk dagelijks leven.

Een waardevol dagelijks leven

“We worden allemaal ouder en het aantal personen met een handicap is aanzienlijk”. De vraag naar goede, veilige woningen voor senioren en mensen met een handicap is dan ook groot. Aan de andere kant is er weinig aanbod”, zo constateert Pieter van Herk, directeur Connect Invest. “Maar het gaat om meer dan alleen een comfortabele woonplek. Het is net zo belangrijk dat locaties in de buurt van goede voorzieningen liggen en bovendien middenin de samenleving.”

Maar het gaat om meer dan alleen een comfortabele woonplek

De wooninitiatieven dragen bij aan een rijk sociaal leven: “Veel personen met een handicap voelen zich eenzaam. Hun dagelijkse contacten nemen af. Bij elkaar wonen in een kleinschalig wooncomplex draagt bij aan een waardevol dagelijks leven”.

De behoefte

De behoefte aan maatwerk in woon-zorgcomplexen zorgt ervoor dat de vraag naar hoogwaardig zorgvastgoed snel groeit. Connect Invest is een warm pleitbezorger van het door Sectie5 Investments ontwikkelde S5 Vitae Fonds. Niet alleen vanwege de aantrekkelijke combinatie van rendement en risico. “Beleggen in zorgvastgoed heeft ook een grote maatschappelijke betekenis”, zo zegt Henk Reyersen van Buuren, directeur Connect Invest.

 

Woonoplossingen voor senioren en mensen met een handicap

Het S5 Vitae Fonds is een fonds dat op termijn groeit naar circa 200 miljoen euro aan levensloopbestendige woningen en woonoplossingen met zorg. Specifiek voor senioren en mensen met een handicap. Het fonds heeft al belegd in woonappartementen in Zwolle, zorgcomplexen voor mensen met een beperking in het centrum van Gorinchem en in Dordrecht, zorgappartementen voor Chinese senioren in Rotterdam en seniorenwoningen in Almere-Haven.

Hun cliënten kunnen daar onbezorgd wonen en de zorg verkrijgen die zij verdienen

Op dit moment is de inschrijving geopend op participaties in de vierde emissie, gericht op zorgwoningen voor mensen met een verstandelijke beperking of psychische problemen. Door de verhuur van deze woningen aan zorginstellingen kunnen hun cliënten daar onbezorgd wonen en de zorg verkrijgen die zij verdienen. Bij de vierde emissie zal het fonds worden uitgebreid met objecten in Apeldoorn, Den Bosch, Hengelo en Rotterdam (Prinsenland).

Benieuwd hoe jouw investering een maatschappelijke bijdrage kan leveren?

Meer info S5 Vitae Fonds vierde emissie 

Aan het beleggen in onroerend goed zijn risico’s verbonden, zoals marktrisico, tegenpartijrisico, operationele risico’s, liquiditeitsrisico, kredietrisico, risico van beperkte verhandelbaarheid, verhuur- en exploitatierisico, rente- en financieringsrisico, marktwaarderisico, risico van beperkte spreiding in beleggingen, onderhoudsaspecten, milieurisico, politiek risico, inflatierisico en object gerelateerde risico’s. Het zich realiseren van bedoelde risico’s kan een nadelige invloed hebben op het geprognosticeerde rendement. Het beleggingsfonds en haar beheerder Sectie5 Beheer BV zijn geregistreerd bij de AFM. Het prospectus van de vierde emissie van S5 Vitae Fonds is verkrijgbaar bij de beheerder (https://sectie5.nl/fondsen/fondsenfile/10470/Prospectus_S5_Vitae_fonds.pdf).