Zorgvastgoed biedt mensen met een handicap een waardevol dagelijks leven

Reclame

Je huis is je alles: je veilige haven, je plek voor jezelf, de plek waar je tot rust komt. Dat is voor mensen met een handicap niet anders. Voor hen komt er echter nóg een belangrijke pijler bij: hun huis moet zó gebouwd zijn dat het hen ondersteunt in een zo zelfstandig mogelijk dagelijks leven.

Een waardevol dagelijks leven

“We worden allemaal ouder en het aantal personen met een handicap is aanzienlijk”. De vraag naar goede, veilige woningen voor senioren en mensen met een handicap is dan ook groot. Aan de andere kant is er weinig aanbod”, zo constateert Pieter van Herk, directeur Connect Invest. “Maar het gaat om meer dan alleen een comfortabele woonplek. Het is net zo belangrijk dat locaties in de buurt van goede voorzieningen liggen en bovendien midden in de samenleving.”

Maar het gaat om meer dan alleen een comfortabele woonplek

De wooninitiatieven dragen bij aan een rijk sociaal leven: “Veel personen met een handicap voelen zich eenzaam. Hun dagelijkse contacten nemen af. Bij elkaar wonen in een kleinschalig wooncomplex draagt bij aan een waardevol dagelijks leven”.

Behoefte

De behoefte aan maatwerk in woon-zorgcomplexen zorgt ervoor dat de vraag naar hoogwaardig zorgvastgoed snel groeit. Connect Invest is een warm pleitbezorger van het door Sectie5 Investments ontwikkelde S5 Vitae Fonds. Niet alleen vanwege de aantrekkelijke combinatie van rendement en risico. “Beleggen in zorgvastgoed heeft ook een grote maatschappelijke betekenis”, zo zegt Henk Reyersen van Buuren, mededirecteur Connect Invest.

Woonoplossingen voor senioren en mensen met een handicap

Het S5 Vitae Fonds is een fonds dat op termijn groeit naar circa 200 miljoen euro aan levensloopbestendige woningen en woonoplossingen met zorg. Specifiek voor senioren en mensen met een handicap. Het S5 Vitae Fonds belegt reeds in twaalf objecten te Zwolle, Gorinchem, Dordrecht, Almere, Rotterdam (centrum), Hengelo, Den Bosch, Rotterdam (Prinsenland), Haarlem, Breda, Maassluis en Leeuwarden.

Hun cliënten kunnen daar onbezorgd wonen en de zorg verkrijgen die zij verdienen

Op dit moment is de inschrijving geopend op participaties in de vijfde emissie, gericht op zorgwoningen voor ouderen, zieken en gehandicapten. Door de verhuur van deze woningen aan zorginstellingen kunnen hun cliënten daar onbezorgd wonen en de zorg verkrijgen die zij verdienen. De vijfde emissie (eerste tranche) heeft als doel om acht nieuwe locaties te financieren in Arnhem, Bennekom, Dieren, Renkum, Rheden en Velp (3x).

Let op: de uiterste inschrijf- en betaaldatum is 01-12-2022 (tenzij eerder voltekend)

Benieuwd hoe jouw investering een maatschappelijke bijdrage kan leveren?

Meer info S5 Vitae Fonds vijfde emissie 

Risico’s
Aan het beleggen in S5 Vitae Fonds zijn risico’s verbonden, zoals negatieve waardeontwikkelingen van de zorgwoningen, risico van dalende huurprijzen, risico van stijgende rente op hypothecaire financieringen, risico van stijgende (af)bouwkosten, liquiditeitsrisico, herfinancieringsrisico, risico dat huurders hun huur niet betalen, risico van het schenden van financieringsconvenanten, risico van beperkte verhandelbaarheid Participaties en het risico van langere looptijd van het Fonds. Een belegging in het Fonds is geen duurzame belegging in de zin van de Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector ((EU) 2019/2088). Beleggers dienen zich te realiseren dat zij mogelijk minder terugkrijgen dan zij hebben ingelegd en zelfs hun gehele inleg kunnen verliezen. Raadpleeg het prospectus voor meer informatie over de materiële risico’s. De prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten