ANBI en CBF

ANBI en CBF

HandicapNL heeft de ANBI-status en is een Erkend Goed Doel. Op deze pagina lees je wat dit voor voordelen heeft voor donateurs en vind je het CBF-paspoort van HandicapNL.

ANBI

HandicapNL heeft de ANBI-status. Dit betekent dat de Nederlandse Belastingdienst onze organisatie erkent als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Deze goedkeuring is erg belangrijk, omdat schenkingen alleen belasting aftrekbaar zijn als een organisatie voldoet aan de eisen van ANBI. Let op! Wij zijn hier niet goed vindbaar onder de naam HandicapNL, maar staan in het overzicht onder de naam StichtingHandicapNederland.

Daarnaast betekent het dat wij geen schenk- en/of erfbelasting hoeven te betalen over de ontvangen schenkingen en erfenissen, waardoor er dus potentieel meer geld naar onze projecten kan gaan. Dit alles maakt het extra aantrekkelijk om ons goede doel te steunen. Lees hierover meer op onze pagina over belastingvoordeel.

Controleren of HandicapNL de ANBI-status heeft? Ga naar de Belastingdienst en zoek op ‘Stichting HandicapNederland’.

CBF

HandicapNL is een Erkend Goed Doel, wat betekent dat wij voldoen aan de kwaliteitseisen van toezichthouder CBF. Het CBF controleert onze organisatie, zodat het gedoneerde geld ook daadwerkelijk gebruikt wordt voor een bijdrage aan een betere wereld voor mensen met een handicap.

Wil je meer weten over de controles en de kwaliteitseisen van het CBF? Ga dan naar geefgerust.nl.

Ons CBF-paspoort

Ons CBF-paspoort biedt met een aantal kerngegevens snel inzicht in onze missie, activiteiten, inkomsten en bestedingen. Bekijk het CBF-paspoort van HandicapNL.