Schenk met belastingvoordeel

Schenk met belastingvoordeel

Je kunt aan een goed doel schenken met belastingvoordeel, dit heet periodiek schenken. Een schenking aan HandicapNL wordt zo extra aantrekkelijk. De ideale manier om iedereen met een handicap te verzekeren van eerlijke kansen in de toekomst!

Periodiek schenken

Bij een periodieke schenking help je HandicapNL met een vast bedrag voor minimaal 5 jaar. Omdat je gift als vrije schenking dan volledig aftrekbaar is van de belasting, krijg je een flink deel terug.

Je bepaalt zelf de hoogte van jouw jaarlijkse gift en kunt deze naar keuze in termijnen betalen. Dit leg je vast in een overeenkomst met HandicapNL. Hiervoor is geen tussenkomst van een notaris nodig.

Vul de online overeenkomst in

Bereken je voordeel

Voer het jaarlijkse bedrag van de schenking, jouw bruto-jaarinkomen en leeftijd in en bereken wat je extra kunt schenken of terugkrijgt van de Belastingdienst. Ga naar de rekenhulp.

Mijn man en ik steunen HandicapNL met een periodieke schenking, omdat ik jaren met mensen met een meervoudige beperking heb gewerkt.
– Paula Overbeeke

Voorwaarden periodieke schenking

  • Leg de schenking vast in een onderhandse overeenkomst voor minimaal 5 jaar
  • Schenk in vaste termijnen ieder jaar hetzelfde bedrag
  • Je gaat de overeenkomst aan voor toekomstige giften. Giften die je al hebt gedaan, rekent de Belastingdienst niet mee voor een periodieke schenking.

Meer weten over periodiek schenken?

De Belastingdienst geeft alle details over belastingvrij schenken. Of neem contact op met Karin van der Leest, relatiemanager schenken bij HandicapNL. Zij geeft je graag meer informatie over de mogelijkheden.

T: (0)30-2363777
E: schenken@handicap.nl

Overeenkomst periodiek schenken   Meer weten over periodiek schenken

Belastingdienst

De Belastingdienst heeft een nieuwe procedure gemaakt voor giftenaftrek. Je typt namelijk enkele letters in en verschijnt de naam van de ANBI-instelling waaraan je een gift hebt gegeven. Let op! Wij zijn hier niet goed vindbaar onder de naam HandicapNL, maar staan in het overzicht onder de naam StichtingHandicapNederland. Het door de Belastingdienst gevraagde transactienummer is persoonsgebonden. Bij periodieke schenkers staat dit op de overeenkomst. Het nummer is ook bij ons op te vragen.