Schenk met belastingvoordeel

Schenk met belastingvoordeel

Je kunt aan een goed doel schenken met belastingvoordeel, dit heet periodiek schenken. Een schenking aan HandicapNL wordt zo extra aantrekkelijk. De ideale manier om iedereen met een handicap te verzekeren van eerlijke kansen in de toekomst!

Periodiek schenken

Bij een periodieke schenking help je HandicapNL met een vast bedrag voor minimaal 5 jaar. Omdat je gift als vrije schenking dan volledig aftrekbaar is van de belasting, krijg je een flink deel terug.

Je bepaalt zelf de hoogte van jouw jaarlijkse gift en kunt deze naar keuze in termijnen betalen. Dit leg je vast in een overeenkomst met HandicapNL. Hiervoor is geen tussenkomst van een notaris nodig.

Vul de online overeenkomst in

Bereken je voordeel

Voer het jaarlijkse bedrag van de schenking, jouw bruto-jaarinkomen en leeftijd in en bereken wat je extra kunt schenken of terugkrijgt van de Belastingdienst. Ga naar de rekenhulp van ANBIgift.

Mijn man en ik steunen HandicapNL met een periodieke schenking, omdat ik jaren met mensen met een meervoudige beperking heb gewerkt.
– Paula Overbeeke

Voorwaarden periodieke schenking

  • Leg de schenking vast in een onderhandse overeenkomst voor minimaal 5 jaar
  • Schenk in vaste termijnen ieder jaar hetzelfde bedrag
  • Je gaat de overeenkomst aan voor toekomstige giften. Giften die je al hebt gedaan, rekent de Belastingdienst niet mee voor een periodieke schenking.

Meer weten over periodiek schenken?

De Belastingdienst geeft alle details over belastingvrij schenken. Of neem contact op met Sophie Veltkamp, relatiemanager schenken bij HandicapNL. Zij geeft je graag meer informatie over de mogelijkheden.

T: (0)30-2363777
E: schenken@handicap.nl

Overeenkomst periodiek schenken   Meer weten over periodiek schenken

Uitleg giftenaftrek via belastingdienst.nl

Jouw belastingvoordeel regel je eenvoudig bij je aangifte inkomstenbelasting onder het kopje ‘Uitgaven’. Vervolgens selecteer je periodieke gift en vul je bij goede doel onze statutaire naam in. Let op: dit is Stichting HandicapNederland.

De belastingdienst vraagt je zowel ons RSIN nummer als een uniek transactienummer in te vullen. Het RSIN nummer is 8506.31.816. Het transactienummer is persoonsgebonden en is terug te vinden op jouw overeenkomst. Dit nummer is ook bij ons op te vragen via service@handicap.nl.

Handige informatie

RSIN nummer:  8506.31.816
Statutaire naam: Stichting HandicapNederland