Bestuur en integriteit

Bestuur en integriteit

Een eerlijke en transparante werkomgeving is essentieel voor onze organisatie. HandicapNL werkt daarom volgens duidelijk regels, procedures en gedragscodes. Op deze pagina lees je meer over ons bestuur, ons integriteitsbeleid, onze gedragscodes en het meldpunt voor klachten en meldingen.

Bestuur

Onze organisatie wordt bestuurd volgens de eisen die de Code Goed Bestuur stelt aan goede doelen. We ontlenen ons bestaansrecht aan onze statuten. HandicapNL zet zich in voor een gelijkwaardig en normaal dagelijks leven voor mensen met een handicap. Voor deze missie hebben we een aantal strategische keuzes gemaakt en uitgewerkt in ons Meerjarenbeleid.

Raad van Toezicht

De heer J.L. Sebel, voorzitter
Mevrouw W. Gorissen-van Heusden, vicevoorzitter
Mevrouw C.M. Katz
De heer J.H. Eissen, lid
De heer C.M. van Gestel, lid
De heer S. Labib, lid

 

Bestedingencommissie

De heer drs. P. Vos
De heer J. Vaessens
Mevrouw S. Ballij

Integriteit

Integriteit is voor HandicapNL heel belangrijk. We maken dit onderwerp dan ook actief bespreekbaar binnen onze organisatie. Dit doen we onder andere met sessies geleid door externe experts. Daarnaast zijn het tekenen van een integriteitsverklaring en het aanleveren van een VOG onderdeel van de sollicitatieprocedure.

Gedragscodes

Gelijkwaardigheid is één van onze kernwaardes en staat daarom hoog in ons vaandel. We vinden dat iedereen respectvol en evenredig behandeld moet worden. Hiervoor werken we met vooropgestelde richtlijnen en gedragscodes. De gedragscodes zijn gebaseerd op onze kernwaardes en worden minimaal elke 2 jaar opnieuw beoordeeld. HandicapNL beschikt over de volgende gedragscodes:

  • Gedragscode voor (seksueel) grensoverschrijdend gedrag
  • Gedragscode voor omgang met elkaar en anderen (gewenste omgangsvormen)
  • Gedragscode voor omgang met informatie en data
  • Gedragscode voor omgang met fraude en diefstal
  • Gedragscode voor omgang alcohol en drugs
  • Gedragscode voor omgang met apparatuur en het internet
  • Gedragscode voor omgang met meldingen van overtredingen en hoe we omgaan met overtredingen.
  • Gedragscode voor werving

Meldpunt

Klachten en meldingen van schendingen kunnen laagdrempelig via onze site worden gemeld. Klachten worden volgens onze klachtenprocedure in behandeling genomen. Overige meldingen worden in behandeling genomen volgens de gedragscode Omgang met meldingen van overtredingen en hoe we omgaan met overtredingen.

Medewerkers kunnen terecht bij hun manager en/of de vertrouwenspersoon. Vrijwilligers kunnen terecht bij het meldpunt van schendingen. Omdat HandicapNL is aangesloten bij Goede Doelen Nederland kunnen medewerkers van HandicapNL ook een melding doen via meldpuntgoededoelen@gimd.nl of telefonisch via 088-8008524.