“Wij willen ons geld besteden op de manier die wij voor ogen hebben”

Sjef en Gerrie zijn ruim 50 jaar getrouwd. Ze hebben de wereld om zich heen zien veranderen. Als het gaat om mensen met een verstandelijke beperking geeft hun dat wel zorgen 

Gerrie: “Ik zie dat er steeds minder geld beschikbaar is voor leuke uitstapjes”

Gerrie is in een schoenenfabriek begonnen en werkte vervolgens met mensen met een verstandelijke beperking. Inmiddels doet ze dat met heel veel plezier als vrijwilliger, samen met mij vertelt Sjef. In 35 jaar heeft ze de zorg aanzienlijk zien veranderen.’ Gerrie: “Maar wat blijft is dat de mensen nog altijd genieten van leuke avonden, op vakantie gaan en uitstapjes maken. Juist dáárvoor is de laatste jaren minder geld beschikbaar. Wij willen ons geld daarom graag geven aan deze bijzondere groep mensen,’ vertelt Sjef. ‘Zodat ze die leuke dingen kunnen blijven doen.” 

Sjef: “Ook wij worden een dagje ouder”

Het paar is al jaren gepensioneerd, maar geniet van hun vrijwilligerswerk in de zorg. Sjef: “Ook wij worden een dagje ouder. Het is niet fijn om te zien wanneer het slechter gaat met mensen die we al jaren kennen Toch doen wij dit nog altijd heel graag.”

“Omdat we geen kinderen hebben, stelden we onszelf een aantal jaar geleden de vraag: wat willen we dat er straks met ons bezit gebeurt?” Deze vraag raakt Gerrie en Sjef diep omdat zij hun hele leven hard gewerkt en gespaard hebben. 

Een goed doel waar wij vertrouwen in hebben

“We hebben gezocht naar een goed doel waar we vertrouwen in hebben, want we willen natuurlijk dat ons geld wordt besteed op de manier die wij voor ogen hebben. We keken altijd naar Knoop in je Zakdoek en het Knoop Gala en zo leerden we HandicapNL, kennen.’ Sjef en Gerrie hebben HandicapNL benoemd in hun testament. Wij vinden het een fijn idee dat  HandicapNL geen erfbelasting hoeft te betalen.”

“Wij willen dat ons geld wordt besteed op de manier die wij voor ogen hebben”

Noteraris schreef precies op wat we wilden

“Het opstellen van een testament is eigenlijk helemaal niet moeilijk”, vertelt Sjef. “We gingen naar de notaris en die schreef precies op wat we wilden. Uiteindelijk hebben we alles heel fijn en samen geregeld. Het geeft ons rust dat dit nu op orde is.”

Meer weten over nalaten aan HandicapNL?

Steeds meer mensen willen ook na hun overlijden iets betekenen voor toekomstige generaties. Door een goed doel op te nemen in uw testament kunt u uw eigen idealen steunen.  

Mensen met een beperking hebben onze hulp hard nodig, ook in de toekomst 

Wilt u voor hen het verschil maken en overweegt u HandicapNL in uw testament op te nemen? Neem dan vrijblijvend contact op met onze relatiemanager Sophie Veltkamp-Dikhoff  of lees meer over nalaten aan HandicapNL.   

Lees meer over nalaten aan HandicapNL    Neem contact met ons op

Sophie Veltkamp

HandicapNL heeft de ANBI-status, daardoor hoeft HandicapNL geen belasting te betalen over schenkingen en nalatenschappen. Hierdoor komt iedere euro die u nalaat, ten goede aan mensen met een beperking.

– Sophie Veltkamp-Dikhoff, relatiemanager nalatenschappen

Waarom anderen nalaten aan HandicapNL:

Na het zien van het Knoopgala op tv wist Theo: ik ga mijn geld nalaten aan mensen met een handicap
Na het zien van het Knoopgala op tv wist Theo: ik ga mijn geld nalaten aan mensen met een handicap
Mevrouw B. laat de wereld een stukje mooier achter
Mevrouw B. laat de wereld een stukje mooier achter