Start projectaanvraag

Bij HandicapNL zijn wij regelmatig op zoek naar goede initiatieven. Projecten en activiteiten waarmee wij, samen met onze partners, de droom van een maatschappij waarin iedereen kan én mag meedoen, dichterbij kunnen brengen.

Een aanvraag indienen

Een aantal keer per jaar zetten wij een aanvraag uit voor het ontvangen van projectvoorstellen. Heb je een initiatief waarvan je vindt dat het past binnen één van onze vijf programma’s en binnen het thema van de aanvraag? Op deze pagina lees je de datum en tijdsduur waarbinnen je voorstellen kunt indienen en, of en zo ja, hoe je met ons een samenwerking kan starten.

Ja, ik wil een aanvraag indienen

Startdatum aanvraag

Heb je een activiteit of project dat plaatsvindt of start vóór een door HandicapNL uitgezette aanvraagdatum, dan kunnen wij deze helaas niet in behandeling nemen.

Van aanvraag tot toekenning

Gaan wij eenmaal met je aanvraag aan de slag? Dan ziet de procedure er op hoofdlijnen zo uit:

  • Aanvragen voor kleine en lokale projecten ontvangen binnen twee maanden een besluit.
  • Vooraanvragen voor grote landelijke projecten krijgen een uitnodiging om een definitieve aanvraag met daarbij een uitgebreid projectplan in te dienen (zie ook onze richtlijnen). Een projectadviseur of projectassistent neemt contact op; dat kan via e-mail, telefoon of in een gesprek om onze reactie op de aanvraag te bespreken. Soms gaat dat om kleine aanpassingen of om zaken te verhelderen, maar het kan ook zijn dat wij zaken graag anders zien. Daarna zetten wij de besluitvorming in gang. Gemiddeld duurt zo’n traject 3 tot 4 maanden. Aanvragen tussen €4.000,- en €40.000,- worden op kantoor in een commissie besproken. Deze commissie vergadert eens per maand. Aanvragen voor meer dan € 40.000 worden voorgelegd aan een externe bestedingencommissie. Zij brengen eens per kwartaal advies uit.

Bekijk de toekenningsvoorwaarden

Evaluatie en verantwoording

Als je je project hebt afgerond, ontvangen we graag binnen drie maanden na afronding de verantwoording. We willen een inhoudelijke én een financiële verantwoording zien. Hiermee evalueren we het project en willen we de effecten en de impact vaststellen.

Gebruik voor deze eindrapportage ons verantwoordingsformulier. Je kunt dat hieronder downloaden. Stuur het ingevulde formulier met kopieën van de bijbehorende facturen/bonnen naar bestedingen@handicap.nl. Bestanden die te groot zijn om te mailen, kan je onder vermelding van het projectnummer naar ons versturen via www.wetransfer.com.

Je kiest het verantwoordingsformulier dat bij je project hoort: bij aanvang van het project is gekozen voor één van onze twee procedures: klein & lokaal of groot & landelijk. Heb je vragen over welk document je moet gebruiken, neem dan even contact op met ons via bestedingen@handicap.nl.