Start projectaanvraag

Bij HandicapNL zijn wij regelmatig op zoek naar goede initiatieven. Projecten en activiteiten waarmee wij, samen met onze partners, de droom van een maatschappij waarin iedereen kan én mag meedoen, dichterbij kunnen brengen.

Evaluatie en verantwoording

Als je je project hebt afgerond, ontvangen we graag binnen drie maanden na afronding de verantwoording. We willen een inhoudelijke én een financiële verantwoording zien. Hiermee evalueren we het project en willen we de effecten en de impact vaststellen.

Gebruik voor deze eindrapportage ons verantwoordingsformulier. Je kunt dat hieronder downloaden. Stuur het ingevulde formulier met kopieën van de bijbehorende facturen/bonnen naar bestedingen@handicap.nl. Bestanden die te groot zijn om te mailen, kan je onder vermelding van het projectnummer naar ons versturen via www.wetransfer.com.

Je kiest het verantwoordingsformulier dat bij je project hoort: bij aanvang van het project is gekozen voor één van onze twee procedures: klein & lokaal of groot & landelijk. Heb je vragen over welk document je moet gebruiken, neem dan even contact op met ons via bestedingen@handicap.nl.

Programma Klein Geluk

Wij maken het leven van mensen met een handicap leefbaarder en leuker door bij te dragen aan kleinschalige en lokale initiatieven. Dit doen wij al jaren en daar gaan we graag mee door.  In ons programma ‘Klein Geluk’ gaat het om vrijetijdsbesteding. Wij focussen ons op activiteiten zoals zingen, schilderen of gewoon een leuk dagje uit. Op pad gaan en met je familie en vrienden nieuwe indrukken opdoen of nieuwe mensen ontmoeten en vriendschappen sluiten. Of aan je sociale netwerk bouwen, maar ook je talent ontwikkelen. Dat is niet voor iedereen mogelijk. Mensen met een beperking lopen vaker tegen financiële en of praktische hindernissen aan en juist daar helpen wij graag een handje mee. Want iedereen verdient het om een leuke dag te hebben. Met dit programma, mede mogelijk gemaakt door stichting SFO willen we dat realiseren. Specifiek voor mensen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking. 

Wij hebben drie verschillende soorten activiteiten in het Klein Geluk Programma waarvoor je een aanvraag kunt indienen. 

 1. Iets te vieren of dagje uit?  

Denk hierbij aan leuke initiatieven rond feestdagen, zoals kerst en Sinterklaas. Maar ook een boottocht of een bezoek aan de dierentuin of een concert. Wij financieren bijvoorbeeld het vervoer en de toegangsbewijzen.  

2. Een terugkerende activiteit 

Hier gaat het om vrijetijdsactiviteiten die vaker binnen de projectperiode plaatsvinden. Zoals een wekelijkse bowlingavond, of een gezellige avond in een buurthuis. Maar de wekelijkse kookclub of andere maandelijkse clubactiviteiten vallen ook hierbinnen. Wij financieren bijvoorbeeld het vervoer en locatiehuur. 

3. Vakantie binnen Nederland 

Wij gunnen mensen met een handicap ook een fijne vakantie. Denk bijvoorbeeld aan een schoolkamp, een midweek weg of een groepsvakantie. Wij financieren bijvoorbeeld het vervoer, overnachtingen en dagactiviteiten.  

Projectperiode 

De aanvragen die onder dit programma vallen dienen tussen maandag 1 mei en zondag 31 december 2023 plaats te vinden en afgerond te zijn. Het indienen van de aanvraag kan tussen maandag 6 februari en vrijdag 3 maart om 09:00 uur. NIEUWE AANVRAGEN KUNNEN NIET MEER IN BEHANDELING WORDEN GENOMEN.

Aanvraag indienen: 

 • Stuur ons aanvraagformulier volledig ingevuld retour (Download hier het aanvraagformulier)
 • Projectbeschrijving van maximaal 2x A4 met daarin vermeld: organisatie informatie, doel van het project, beknopte activiteitenbeschrijving, projectresultaten en tijdsplanning 
 • Begroting en dekkingsplan  
 • Uittreksel Kamer van Koophandel, digitaal gewaarmerkt en niet ouder dan drie maanden 
 • Statuten 
 • Recent jaarverslag 

Als de bijlagen teveel ruimte in beslag nemen kun je de stukken ook mailen via WeTransfer.  

Voorwaarden: 

 • Doelgroep: mensen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking 
 • Maximale bijdrage is € 4.000 incl. BTW. 
 • Onze bijdrage mag niet besteed worden aan eten/drinken. 
 • Organisaties die al voor ons collecteren krijgen voorrang. 
 • Sportactiviteiten vallen niet binnen ons Klein Geluk programma. 
 • Maximaal 2 aanvragen per jaar voor dit programma Klein Geluk. 
 • Alle posten op de begroting zijn maximaal marktconforme/reële prijzen.  
 • Algemene voorwaarden HandicapNL  

Besluitvorming:  

Uiterlijk maandag 1 mei krijg je uitsluitsel over het al dan niet honoreren van jouw aanvraag.  

Verantwoording: 

Uiterlijk 3 maanden na afronding van het project ontvangen wij de inhoudelijke en financiële verantwoording. Hebben wij dit niet tijdig en volledig ontvangen, dan kunnen wij niet uitbetalen.   

SFO maakt het Klein Geluk programma van HandicapNL mogelijk.  

Algemene toekenningsvoorwaarden Klein Geluk 2023

Het Barnevelds Gala: ‘’We doen het samen en dat is zo ontzettend waardevol’’
Het Barnevelds Gala: ‘’We doen het samen en dat is zo ontzettend waardevol’’
Veilig en vertrouwd bij Stichting De Iris
Veilig en vertrouwd bij Stichting De Iris