Samenwerking Postcode Loterij

Samenwerking Postcode Loterij

Sinds de start van onze samenwerking in 2021 hebben wij met steun van de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij € 2,7 miljoen mogen ontvangen voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Jaarlijks ontvangen wij onze vaste bijdrage van € 900.000

In 2021 hebben we mede dankzij de Nationale Postcode Loterij een grote stap kunnen zetten in toegankelijkheid. Met het toekennen van de Extra Trekking voor

 ‘Onbeperkt Feest’ ontvingen wij maar liefst € 483.000. Hiermee staan zij mede aan de basis van het toegankelijker maken van de festivalsector in Nederland. Waardoor mensen met een beperking steeds vaker ook één van de 200 festivals in Nederland kunnen bezoeken.

Naast de jaarlijkse steun aan onze organisatie, brengt de Nationale Postcode Loterij ons werk ook regelmatig onder de aandacht van het grote publiek. Wij zijn de deelnemers zeer dankbaar voor hun steun aan mensen met een beperking in Nederland.