Toegankelijke natuurgebieden voor iedereen

De natuur is er voor iedereen en dus vindt HandicapNL het belangrijk dat deze toegankelijk wordt voor iedereen. Samen met onder andere Natuurmonumenten is daarom dit project gestart. We spraken de initiatiefnemers van dit project. 

Met een rolstoel de natuur in.

Jade Vening (hoofd communicatie HandicapNL)

‘De natuur moet toegankelijk zijn voor iedereen. Het is bij uitstek de plek waar je je kunt opladen en die is voor mensen die dit misschien wel het hardst nodig hebben, het minst bereikbaar. We zijn gaan nadenken over hoe we dat het beste konden vormgeven, en met welke partijen. De natuur wordt in Nederland beheerd door Natuurmonumenten, dus was het logisch dat we samen met hen op zoek gingen naar oplossingen.

Een klaphek krijg je vanuit een rolstoel niet open

Samen met Natuurmonumenten, Groen en Handicap, NSGK en de Speeltuinbende dienden we een aanvraag in bij de PostcodeLoterij om natuur toegankelijk te maken voor iedereen. Vervolgens hebben we een lijst van 40 gebieden samengesteld en al deze gebieden zijn met mensen uit de doelgroep bezocht. Want zij weten het beste wat nodig is om een gebied toegankelijk te maken.’

Mark Mandemaakers (projectleider Natuurmonumenten)

‘Ook wij merkten dat veel mensen er nauwelijks bij stilstaan hoeveel obstakels er zijn voor mensen met een lichamelijke beperking. De klaphekken in onze natuurgebieden, krijg je vanuit een rolstoel bijvoorbeeld niet open. En soms kun je de omgeving helemaal niet zien vanuit een scootmobiel.

We werken hard om dit soort dingen op te lossen, soms samen met onder andere een blindeninstituut of verzorgingstehuis. Zij weten waaraan behoefte is. Maar ook met de hulp van technische opleidingen om ingewikkelde problemen, zoals dat klaphek, op te lossen. Tijdens die wandeling keken we naar zaken als: is er een bushalte in de buurt of invalidenparkeerplaats? Zijn horeca en toiletten toegankelijk? Staan de rustbankjes dicht bij het pad? Dit soort projecten geeft zo veel voldoening.’

Kijk voor meer informatie op handicap.nl/blog/toegankelijke-natuurgebieden/

 

Dit project is mogelijk gemaakt door de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij.

tekst: Susan Haveman, fotografie: Natuurmonumenten

WijRollen.nl: Hét platform voor rolstoelgebruikers!
WijRollen.nl: Hét platform voor rolstoelgebruikers!
Anita rolt zich dwars door rolstoelonvriendelijk Nederland
Anita rolt zich dwars door rolstoelonvriendelijk Nederland