Nederlanders willen inclusieve samenleving, maar aansluiting blijft uit.

Mensen met een handicap staan nog te vaak langs de zijlijn van de samenleving. Eenzaamheid, onbegrip en ongelijke behandeling is aan de orde van de dag. Dat zien ook mensen zonder een handicap, zo blijkt uit onderzoek onder de Nederlandse bevolking. Nederland is goed op de hoogte van de situatie van mensen met een handicap. En wil graag iets doen: bijna 30% van de Nederlanders wil zich actief inzetten voor iemand met een handicap, bijvoorbeeld als buddy. Zeven goede doelen die zich allen hard maken voor een inclusieve maatschappij vinden dat het nieuwe kabinet gebruik moet maken van dit draagvlak. Daarom presenteren zij hun Grote Ambities voor Generatie-G aan minister Van Ark (VWS), tijdens het INC. Festival1.

Grote afstand

“De werelden van mensen met en zonder handicap staan nog mijlenver uit elkaar. Van deelnemen aan de samenleving is nog onvoldoende sprake. Gelukkig zijn wij als maatschappij ons daar erg van bewust en willen veel mensen daar wat aan doen. Als goede doelen helpen wij daarbij, door mensen bij elkaar te brengen en de afstand te verkleinen. Zo werken wij aan échte inclusie”, aldus Daniëlle Schutgens, directeur van HandicapNL.

Draagvlak voor maatregelen is groot

Voor twee miljoen Nederlanders met een handicap is gewoon meedoen nog altijd niet vanzelfsprekend. Wij weten dat maar al te goed, blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd onder duizend Nederlanders van 18 jaar en ouder. Zij herkennen de eenzaamheid en uitsluiting en weten desgevraagd goed te benoemen hoeveel dit voorkomt onder gehandicapten. Het draagvlak voor maatregelen is groot. Zo denkt twee derde van hen (63%) positiever over bedrijven die actief mensen met een handicap in dienst nemen en vindt 80% van de bevolking dat festivals, musea, sport- en muziekverenigingen standaard toegankelijk moeten zijn voor iedereen. Ca. 70% van de Nederlanders vindt dat mensen met een handicap een maatje moeten kunnen krijgen en een kwart zou zelf een buddy willen zijn.

Grote ambities voor Generatie-G

Sinds de ratificatie in 2016 van het VN-verdrag Handicap zijn er flinke stappen gezet. De zeven goede doelen zijn trots op de resultaten die zij hebben kunnen realiseren. Samen investeerden zij voor meer dan 150 miljoen euro aan donaties in projecten voor mensen met een handicap, waarvan 70 miljoen vanuit partners VriendenLoterij en Postcode Loterij. Maar we zijn er nog niet. Daarom presenteren de goede doelen hun Grote ambities voor Generatie-G, de jongste generatie met een handicap. Waarbij G niet alleen staat voor gehandicapt, maar vooral voor gelijkwaardig, gewoon, gelukkig. Esther Vergeer namens de goede doelen: “Generatie-G moet gewoon, gelukkig en gelijkwaardig mee kunnen doen. Daarom presenteren zeven goede doelen vandaag hun agenda met ambities voor de toekomst. Er zijn al veel mooie stappen gezet, maar er is ook nog veel te doen. Laten we daar met heel NL onze schouders onder zetten”

Concrete voorstellen en mijlpalen

Het plan van Esther Vergeer Foundation, Fonds gehandicaptensport, het Gehandicapte Kind, HandicapNL, Jantje Beton, Special Olympics en De Zonnebloem bevat concrete voorstellen hoe we kunnen komen tot een inclusieve samenleving. Zo moet er gewerkt worden aan sociale cohesie en meer onderling contact, al van jongs af aan. Samen sporten, spelen, leren, werken, wonen en genieten van cultuur en vrije tijd. En niet onbelangrijk: een toegankelijk Nederland, waar geen drempels zijn die ervoor zorgen dat mensen worden buitengesloten.

1 Het INC. Festival is een driedaagse online festival dat 5 jaar VN-verdrag Handicap markeert. Het wordt georganiseerd door het ministerie van VWS en diverse maatschappelijke organisaties.

Teken voor toegankelijke festivals!

Wij vinden dat iédereen welkom zou moeten zijn op een festival. Daarom werken we inmiddels samen met 5 verschillende festivals om hun terrein volledig toegankelijk te maken voor mensen met een handicap. Daarnaast zijn we een manifest gestart, waarmee we met zo veel mogelijk handtekeningen aan de festivalsector willen laten zien dat inclusie een MUST is! Sta jij achter deze missie? Laat je stem horen!

Ja, ik teken voor Toegankelijke Festivals!

Vacature: Relatiemanager Vermogensfondsen en Stichtingen
Vacature: Relatiemanager Vermogensfondsen en Stichtingen
Toegankelijkheidstest Festival De Zon: met je rolstoel hobbelen over een oceaan van gras
Toegankelijkheidstest Festival De Zon: met je rolstoel hobbelen over een oceaan van gras