02 maart 2014

Mensen met beperking simpeler aan het werk

Mensen met een beperking aan het werk krijgen of houden, is veel simpeler dan wordt gedacht. Dat blijkt uit onderzoek van landelijke patiëntenorganisaties onder 4.964 mensen met een ziekte of beperking. Desondanks is voor meer dan de helft van deze mensen de inkomenssituatie de afgelopen drie jaar verslechterd.

Mevrouw met een beperking aan het werk met speciaal aangepast bureau
Mevrouw met een beperking aan het werk met speciaal aangepast bureau

 

De arbeidsparticipatie van mensen met een ziekte of beperking is erg laag: 26 procent tegenover 66 procent van de gehele beroepsbevolking. Een gebrek aan passend werk belemmert een kwart van de niet-werkenden en 42 procent van hen die werk hebben ander werk te vinden. Dit blijkt onder andere uit het onderzoek ‘Wat werkt en wat werkt niet’, dat is uitgevoerd in opdracht van de koepelorganisatie van mensen met een beperking of chronische ziekte Ieder(in), Landelijk Platform Geestelijke Gezondheidszorg (LPGGz) en Patiëntenfederatie NPCF.

Werktijden
Met een goede sociale werkomgeving en relatief eenvoudige aanpassingen van het werk zijn veel meer mensen aan het werk te krijgen, zo blijkt uit het onderzoek. Steun en begrip van collega’s, onder wie leidinggevenden, zijn het belangrijkst op het werk. Voor wie niet werkt, zijn eenvoudige veranderingen als aanpassing van werktijden en van het werk zelf nodig om actief te worden op de arbeidsmarkt. Terwijl verbeteringen van de arbeidsdeelname binnen handbereik liggen, is voor meer dan de helft van de mensen de inkomenssituatie de afgelopen drie jaar verslechterd.

Aan het werk
Ruim een derde van de respondenten heeft werk. 43 procent noemt accepteren van en kunnen omgaan met de ziekte de belangrijkste aspecten om aan het werk te kunnen blijven. Ook steun van leidinggevenden (42 procent), collega’s (28 procent) en naasten (22 procent) scoren hoog. Wie niet werkt, heeft behalve steun en acceptatie vaak genoeg aan aangepaste werktijden (30 procent) en aanpassing van de werkinhoud (20 procent) om aan het werk te kunnen.

Kruiwagens
Als het niet lukt om werk te vinden, slaat moedeloosheid volgens de onderzoekers toe. ‘Mensen ervaren stigmatisering en discriminatie en het is daarom niet verrassend dat sommigen de zoektocht naar werk opgegeven. Voor instanties als de arbodienst, re-integratiebureaus, bedrijfs- en verzekeringsartsen is weinig waardering. Iemand met een arbeidshandicap voelt zich daar niet begrepen en niet serieus genomen. Veel meer vertrouwen hebben mensen in hun sociaal netwerk. 65 procent ervaart dat ambassadeurs uit de doelgroep deuren openen voor mensen met een arbeidsbeperking. Het belang van netwerken en ‘kruiwagens’ wordt aanzienlijk vaker genoemd dan dat van instanties.’

Download gratis Hallo, ik heb een handicap!

Bij het aanmelden ga je akkoord met de privacyvoorwaarden van HandicapNL.