4 stappen tegen eenzaamheid

Steeds meer mensen in Nederland geven aan zich wel eens eenzaam te voelen. Onder mensen met een verstandelijke beperking is dat een derde en bij de groep met een lichamelijke beperking zelfs meer dan de helft. Dat is een enorm aantal. Waar komt dat verdrietige gevoel vandaan en wat zijn manieren om het te verminderen?

Getekende illustratie met een stappenplan over sociale contacten
Getekende illustratie met een stappenplan over sociale contacten

4 stappen tegen eenzaamheid

1. Zoek hulp

Door actief hulp te zoeken, neem je het heft in eigen handen en zet je de eerste stap om het eenzame gevoel te verminderen.

2. Praat erover

Je bent niet de enige die eenzaam is, ook al voelt dat misschien wel zo. Meld je aan voor een praatgroep en je zult zien dat je je meteen een stuk beter voelt. Praten in een groep helpt vaak beter dan een een-op-een gesprek.

3. Doe iets wat je leuk vindt

Stimuleer je hersenen op een positieve manier. Weet je nog waar je vroeger blij van werd? Zingen? Schilderen? Pak de draad weer op!

4. Maak een plan

Hoe oud je ook bent, het is nooit te laat om nieuwe plannen te maken. Daar krijg je energie en zelfvertrouwen van. Ga bijvoorbeeld iets heel nieuws leren en geef je op voor een cursus.