vraag[en]antwoord: ‘Hoe vindt mijn dochter een inclusieve muziekvereniging?’

Vraag: Heleen van de Vriendt

Mijn dochter heeft een beperking, maar wil zich graag bij een ‘normale’ muziekvereniging aansluiten. Ze wil niet als anders worden gezien. Maar hoe vinden we een inclusieve muziekvereniging? En zijn de docenten daar wel gewend aan mensen met een iets andere behoefte?

Muziek klasje

Antwoord: Jelle Roeper, Projectleider Slag & Vlag bij Philadelphia Zorg

‘Het kan lastig zijn om voor kinderen met een beperking een muziekvereniging te vinden, vooral omdat het betrekken van deze groep nog in de kinderschoenen staat. Veel verenigingen sluiten mensen met een beperking onbewust uit. Dat komt voor een deel door het ontbreken van kennis over hoe met deze kinderen om te gaan.

Zo hoog mogelijk

Sommige verenigingen willen zo hoog mogelijk presteren op muzikaal niveau en zien dat als hun belangrijkste functie. Daardoor staan deze partijen niet erg open voor mensen met een beperking. Andere muziekverenigingen willen juist wel dat iedereen deel kan uitmaken van hun vereniging. Het is handig om te informeren naar hoe de muziekschool in jullie buurt daar in staat.

Gezelligheid of presteren?

Kijk verder ook welke vereniging het best bij je eigen waarden en die van jouw dochter past. Hoe wordt er omgegaan met de kinderen, is het er gezellig of worden ze gedrild om te presteren? Sommige muziekverenigingen betrekken de leerlingen er sterk bij en maken hen onderdeel van hun eigen groep – dat zijn fijne plekken voor jouw dochter.

Slag & Vlag

Philadelphia en de overkoepelende organisatie van de muziekverenigingen (CGN) startten dit voorjaar met het muziekproject Met Slag & Vlag waarin het betrekken van mensen met een beperking centraal staat. Heeft je dochter nog geen voorkeur, dan komt ze er bij een harmonieorkest vaak gaandeweg achter waar haar hart ligt. Vindt ze drummen leuk, dan zijn er specifieke drumbands of slagwerkgroepen waarbij ze zich kan aansluiten.

Geschoold of vrijwillig

De ene muziekvereniging heeft geschoolde en betaalde mensen in dienst, de andere werkt met vrijwilligers. Voor kinderen met een beperking is van belang hoe iemand lesgeeft. Goede, betrokken medewerkers krijgen de hele groep mee en gaan respectvol om met de kinderen. Dan doet het er niet toe dat zij geen specifieke opleiding hebben. Als de muziekvereniging als een warm bad voelt en een veilige omgeving creëert voor het kind, heeft dit zonder twijfel ook impact op zowel ouders als kind, is mijn ervaring.

Het wordt steeds lastiger om een muziekschool in de buurt te vinden. Het aantal is namelijk gedaald met 55%.

Ouders kunnen een bijdrage leveren door dingen te regelen of mee te denken. Zo ben je betrokken bij hoe je kind muziek maakt. Maar het kan juist ook fijn zijn voor zowel kind als ouders om even van elkaar los te komen.’

Maartje: ‘Op de Dutch Grand Prix vergat ik dat ik een handicap heb.’
Maartje: ‘Op de Dutch Grand Prix vergat ik dat ik een handicap heb.’
Naomi (31): “De regelzucht in de zorg? Ik heb goede hoop dat er iets aan te doen valt”
Naomi (31): “De regelzucht in de zorg? Ik heb goede hoop dat er iets aan te doen valt”