Speakaboo laat anderstalige kinderen beter meedoen

Kinderen die meertalig opgroeien hebben taalontwikkeling in al hun talen nodig. Ze hebben die taalkennis nodig voor hun communicatieve redzaamheid, een goede sociaal emotionele ontwikkeling, en succes op school. Alleen dan is optimale participatie in familie en samenleving mogelijk. Met Speakaboo worden deze problemen in de taalontwikkeling meertalig aangepakt.

Moeder en Zoon gebruiken Speakaboo op de iPad aan tafel.
Moeder en Zoon gebruiken Speakaboo op de iPad aan tafel.

 

Doorontwikkeling Speekaboo

Speakaboo brengt globaal in kaart wat de spraakproblemen zijn van deze kinderen in hun thuistaal. Er zijn toetsen in dertien vreemde talen en in het Nederlands. Dit middel is alleen nog niet uitontwikkeld. Ook ontbreekt er kennis over het ontwikkelingsverloop in beide talen bij deze kinderen, in vergelijking met andere groepen kinderen. Dankzij giften van onze donateurs kan Kentalis werken aan de doorontwikkeling van Speakaboo en het vermeerderen van kennis op dit gebied.

Beide talen stimuleren

Als meertalige kinderen een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben, is behandeling gericht op de ontwikkeling in die talen die ze spreken dus nodig. Er is alleen nog weinig bekend over het meertalige ontwikkelingsverloop van kinderen met en zonder TOS. Behandelaars missen kennis en middelen om vast te stellen wat de problemen zijn in beide talen. Daardoor is het moeilijk om een behandeling in te richten zodat beide talen gestimuleerd worden.

Ouders participeren

In dit project wordt vanuit meertalig perspectief de ontwikkeling van spraakperceptie, spraakproductie en de daar uit volgende woordenschat gevolgd bij 3- tot 5-jarige eentalige en meertalige peuters met en zonder TOS. We kiezen voor Turks en Arabisch als eerste gebruikerstalen van Speakaboo, omdat dat veel voorkomende eerste talen zijn onder kinderen in Nederland. Het kindvriendelijke diagnostische middel Speakaboo gebruiken we om de kinderen te onderzoeken. Ouders van deze kinderen participeren in het project om mee te helpen zorgen dat het werkt zoals het moet werken.

Met als uiteindelijke doel dat anderstalige kinderen beter kunnen participeren in onze maatschappij.

Kijk voor meer informatie op Speakaboo.io

Veilig en vertrouwd bij Stichting De Iris
Veilig en vertrouwd bij Stichting De Iris
Stichting Falderie geeft Verwenconcerten
Stichting Falderie geeft Verwenconcerten