Opinie: Maak meer ruimte voor muziek voor mensen met verstandelijke beperking

Muziek is goed voor je brein. Het stimuleert allerlei essentiële gebieden in de hersenen en de verbindingen ertussen. Ook bij 200.000 mensen in Nederland met een verstandelijke beperking. Bij hen is het belang van muziek zo mogelijk nog groter. Het geeft structuur, gezelschap, troost, plezier en zin aan het leven en is van groot belang voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarom is het hard nodig dat er meer mogelijkheden komen voor mensen met een verstandelijke beperking om muziek te maken, het liefst bij reguliere muziekverenigingen.

Maar ook gezelschappen speciaal voor mensen met een beperking spelen hier een belangrijke rol in. In beide gevallen vraagt dit alles een forse inspanning: vaak is speciaal vervoer en de juiste begeleiding nodig. Wij roepen musicerend Nederland op om muziek voor mensen met een beperking meer mogelijk te maken.

Knoop Gala 2018 in Koninklijk Theater Carré
Knoop Gala 2018 in Koninklijk Theater Carré

 

Inlevend vermogen

Door te musiceren, ontwikkelen je hersenen zich. Het stimuleert allerlei motorische gebieden in de hersenschors, die gekoppeld zijn aan bewegen en die essentieel zijn voor de ontwikkeling van sociale cognitie. Denk aan invoelend vermogen, het controleren van je impulsen, het geven van structuur aan de dag e.d. Dat is voor iedereen goed, en voor mensen met een verstandelijke beperking zeker zo belangrijk. Maar er is meer aan de hand.

“Wij roepen musicerend Nederland op om muziek voor mensen met een beperking meer mogelijk te maken.”

Volgens onderzoek van Movisie geeft maar liefst 62% van hen aan zich regelmatig eenzaam te voelen. Wanneer betaald werk of een grote vriendenkring voor jou niet vanzelfsprekend zijn, hangt veel van je geluk af van die paar momenten in de maand dat je samen met gelijkgestemden muziek maakt of werkt aan een spetterende theatervoorstelling. Je leert emoties herkennen en uiten, je oefent sociale vaardigheden en niet te vergeten: je maakt nieuwe vrienden!

Geen luxe

Muziek maken is dus geen luxe of vrijblijvende hobby. Als je dat weet, is het wrang om te merken dat er onvoldoende begeleiding is en aangepast vervoer te duur of domweg niet beschikbaar is. Wij proberen al jaren ons steentje bij te dragen maar kunnen dit niet alleen.

Philadelphia laat met het programma PhiLaLa zoveel mogelijk bewoners in aanraking komen met muziek en laat talenten schitteren. Ook ondersteunen wij muziekverenigingen om mensen met een verstandelijke beperking mee te laten doen.

Talenten

De donateurs van HandicapNL steunen al jaren honderden muziekprojecten voor mensen met een verstandelijke beperking. En kijk eens welke talenten er schuil gaan achter de handicap. Zaterdag jl. stonden tientallen muzikale talenten op de planken van Carré tijdens het achtste Knoop Gala. Voor meerdere muzikale talenten – en honderden fans in de zaal – is dit Gala het hoogste podium waar een enorme stimulans vanuit gaat om zelf op de planken te staan.

Vervoer

Als iemand de stap maakt om in groepsverband muziek te maken, wil hij of zij erop kunnen rekenen dat hij dit kan blijven doen. De hersenen zijn gebaat bij voortdurende uitdaging, nieuwe dingen doen en genieten van wat je bereikt. Dat kan alleen wanneer meer muziekgezelschappen een plek bieden aan mensen met een verstandelijke beperking.

Daarvoor is de juiste kennis, begeleiding, vervoer en geld nodig om dit te organiseren. Zo kan iedereen zich ontwikkelen en blijvend genieten van muziek, en het gezelschap van mede-muzikanten. En werken we aan een samenleving waarin iedereen er mag zijn! Zodat iedereen het beste uit zichzelf kan halen.

Deze bijdrage is ondertekend door:
  • Paul de Leeuw – presentator Knoop Gala en ambassadeur HandicapNL
  • Erik Scherder – Hoogleraar neurospychologie Vrije Universiteit Amsterdam
  • Greet Prins – voorzitter Raad van Bestuur Philadelphia
  • Daniëlle Schutgens – directeur HandicapNL.
“Niet langer radeloos in mijn rolstoel”
“Niet langer radeloos in mijn rolstoel”
Foooocus helpt jongeren om hun plek in de maatschappij te vinden
Foooocus helpt jongeren om hun plek in de maatschappij te vinden