Oorzaken van eenzaamheid

Eenzaamheid ontstaat vaak door combinatie van verschillende factoren, zoals het verlies van sociale contacten, sport of werk. Ook gezondheidsproblemen, karakter en (te) hoge verwachtingen van je sociale netwerk, kunnen het eenzame gevoel versterken. En eenzaamheid is ook deels genetisch bepaald.

Getekende illustratie sociale contacten
Getekende illustratie sociale contacten

3 oorzaken van eenzaamheid

1. Weinig of slechte sociale contacten
Fijn contact hebben met vrienden, kennissen of familie is heel belangrijk. Een kringetje van vier of vijf personen met wie je goed contact hebt, beschermt tegen eenzaamheid.

2. Gezondheidsproblemen
Door een beperking of problemen met je gezondheid kun je je buitengesloten voelen, omdat je niet altijd kunt meedoen met anderen.

3. Erfelijke factoren
Eenzaamheid is voor 48% erfelijk bepaald. Dit blijkt uit een Nederlands onderzoek onder adolescente en volwassen tweelingen die over meerdere jaren werden gevolgd.

Bron: www.volksgezondheidenzorg.info