Onmisbare informatie voor begeleiders van een doof of slechthorend kind

Dove en slechthorende kinderen groeien op in een samenleving die volledig is ingesteld op mensen die goed horen. Ze missen vaak informatie en dat kan grote gevolgen hebben voor hun ontwikkeling. Als je informatie mist, is het moeilijker om mee te doen met de rest, om te leren en om zelfvertrouwen op te bouwen.

Book Cover: Een doof of slechthorend kind in de groep: Inspirerende verhalen van leraren en andere begeleiders.
Book Cover: Een doof of slechthorend kind in de groep: Inspirerende verhalen van leraren en andere begeleiders.

Uitdaging

Wanneer je als begeleider op school, op de kinderopvang of op een club te maken krijgt met een doof of slechthorend kind, sta je daarom voor een uitdaging. Hoe voorkom je dat dit kind of deze jongere in het gedrang komt in je groep? Hoe zorg je dat hij of zij ondanks de gehoorbeperking zo goed mogelijk kan meedoen?

Kennis en begrip

De interviewbundel ‘Een doof of slechthorend kind in de groep’ informeert en inspireert. Zeven begeleiders van dove en slechthorende kinderen vertellen over hun ervaringen, en daarnaast krijgt de lezer tips en informatie: over de handicap, hulpmiddelen en gespecialiseerde ondersteuningsmogelijkheden. Het levert kennis en begrip op: de gereedschappen om kinderen beter te kunnen begeleiden.

‘Een doof of slechthorend kind in de groep’

‘Een doof of slechthorend kind in de groep’ is een uitgave van de FODOK, Federatie van Ouders van Dove Kinderen – met of zonder CI. Het boekje werd gerealiseerd in samenwerking met de FOSS en is mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van Handicap.nl (voorheen Revalidatiefonds) en de Stichting Fonds voor het Dove en Slechthorende Kind.

‘Een doof of slechthorend kind in de groep’ is in de FODOK-webwinkel te bestellen voor de tijdelijke actieprijs van € 7,50 exclusief verzendkosten. Na 30 september 2018 kost het boekje € 12,50.