“Met muziek valt de beperking weg”

Gerard Hilhorst (59) uit Hoogland zet zich in voor participatie in de muziek van mensen met een beperking . Bij de verkiezing van de Gouden Venus van Milo – een goededoelenfonds van DELA voor projecten voor mensen met een beperking – eindigde hij uit honderd genomineerden op de vijfde plaats. “Muziek maken bij muziekvereniging Sint Caecilia Hoogland heeft me gemaakt tot wat ik nu ben.”

Belangrijke rol

Wat zou je als muziekvereniging doen als een van je leden plotseling een beperking zou krijgen? Moet hij dan stoppen of probeer je faciliteiten aan te bieden zodat hij toch mee kan blijven doen? We mogen aannemen dat je voor die laatste optie kiest. Maar waarom wachten tot ermee geconfronteerd te worden? Muziekverenigingen richten wervingscampagnes zelden op mensen met een beperking. Terwijl muziek juist een heel belangrijke rol kan spelen in het leven van deze mensen.

Gerard Hilhorst weet er alles van. Hij is geboren met achondroplasie, een erfelijke groeistoornis. Daardoor is zijn lichaamslengte 1.30 meter. Vanuit die aandoening weet hij als geen ander dat muziek het middel bij uitstek is voor mensen met een beperking om te participeren in de samenleving. “Muziek verbindt en ontroert mensen”, zegt Gerard. “Als je muziek speelt of naar muziek luistert, vallen de lichamelijke en verstandelijke beperkingen weg. Kunst en cultuur maakt mensen blij en verrijkt hun leven. Dat geldt ook voor personen met een lichamelijke of verstandelijke beperking.”

“Muziek maken bij de muziekvereniging heeft mij gemaakt tot wat ik nu ben geworden.”

Welkom

Gerard is lid van muziekvereniging Sint Caecilia uit Hoogland. Speelt bugel en organiseert in zijn woonplaats allerlei muzikale activiteiten. Hij is muzikaal aangelegd. Zijn ouders zorgden dat hij een hobby kreeg in de muziek. Bij Sint Caecilia was hij van harte welkom. “Muziek maken bij de muziekvereniging heeft mij gemaakt tot wat ik nu ben geworden”, zegt hij. “Muziek zorgt dat je even alle gedachten kunt uitschakelen. Het ontspant en zorgt bij mij voor innerlijke rust. Sporten zou gezien mijn aandoening een stuk lastiger zijn geweest.”

Openstaan

Ook bij diverse disciplines binnen de KNMO worden steeds vaker initiatieven ondernomen om mensen met een beperking volwaardig te laten deelnemen aan muzikale activiteiten. Vooral muziek beoefenen in verenigingsverband geeft hen het gevoel er volledig bij te horen. Gerard: “Alleen al het feit dat mensen met een beperking mensen zonder beperking leren kennen, verrijkt hun leven al enorm. Bovendien verrast muziek maken jezelf in je eigen kunnen, ook al heb je een beperking.” Gerard roept verenigingen op om hier meer voor open te staan. Ze zouden zich wat hem betreft actiever moeten inzetten om mensen met een beperking over te halen om aan muziek te gaan doen.

Gerard Hilhorst bespeelt zijn blaasinstrument in het orkest.
Gerard Hilhorst bespeelt zijn blaasinstrument in het orkest.

Gelijk

Bij een van de nieuwjaarsconcerten in Hoogland zongen zijn dorpsgenoten Bram Brundel en Márchien Plug-Nijenhuis het lied Allebei anders. De tekst sluit aan bij wat het zangduo in zijn dagelijkse praktijk als muziektherapeut tegenkomt. Het gaat erover dat mensen, hoe ze er ook uitzien en wel of geen beperking hebben, van binnen allemaal gelijk zijn. Het lied raakte Gerard enorm. Vooral omdat hij het soms lastig vindt om altijd ‘anders’ te moeten zijn. Zo kwam hij op het idee om een eventuele prijs bij de verkiezing van de Gouden Venus van Milo te koppelen aan muziektherapie. “Dat is nogal een onderbelichte vorm van therapie”, licht Gerard toe. “Het heeft me echter gefrappeerd dat muziek zo veel kan betekenen bij trauma’s, depressies, psychische stoornissen en ook bij eenzaamheid. Muziektherapie kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren.”

HandicapNL

HandicapNL wil meer ruimte voor muziek voor mensen met een beperking. Muziek is goed voor je brein. Het geeft structuur, gezelschap, troost, plezier en zin aan het leven en dat is van groot belang voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarom is het hard nodig dat er meer mogelijkheden komen voor mensen met een verstandelijke of fysieke beperking om muziek te maken, het liefst bij reguliere muziekverenigingen. De donateurs van HandicapNL steunen al jaren honderden muziekprojecten voor mensen met een verstandelijke beperking. Help je ook mee? Word donateur!

Dit artikel staat in het onlangs uitgekomen magazine van Klankwijzer.
Tekst: Frank Vergoossen * Foto: Tim Mulder/Krista van den Akker (Aagjestudio)

 

Maartje: ‘Op de Dutch Grand Prix vergat ik dat ik een handicap heb.’
Maartje: ‘Op de Dutch Grand Prix vergat ik dat ik een handicap heb.’
Music Unlimited: inclusieve muziekverenigingen
Music Unlimited: inclusieve muziekverenigingen