Linda’s blog: De gehandicapte werknemer

‘Werkgevers mogen mensen met handicap onder minimumloon gaan betalen’, is de kop van een artikel dat deze week verscheen in de Volkskrant. Ik lees verder en bij elke zin – of eigenlijk bij elk woord – groeit de brok in mijn keel en neemt mijn verontwaardiging toe. Ik ben volledig de kluts kwijt en in dit blog vertel ik je waarom.

Jongen wandelt in het bos
Jongen wandelt in het bos

 

Laat ik duidelijk zijn: alle ins en outs van de Participatiewet ken ik niet. En ik ben al helemaal geen ervaringsdeskundige. Daarom vind ik het niet aan mij om heel diep in te gaan op het – fel bekritiseerde – loondispensatieplan van het kabinet. Maar dit nieuwsbericht raakt mij en doet mij beseffen hoe ongelooflijk afhankelijk en kwetsbaar je bent als je door je handicap niet het minimumloon kunt verdienen.

Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker. Dat lijkt het motto van het nieuwe plan. Voor werkgevers wordt het misschien wat makkelijker, maar voor veel werknemers wordt het beslist niet leuker en ook niet makkelijker – integendeel.

Loon naar werken, dat is grofweg het idee. Is dat loon dan minder dan het wettelijk minimumloon? Dan vult de gemeente dit aan. Het lijkt simpel, maar het betekent nogal wat. Het betekent geen pensioen en – bijna – geen vangnet bij arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Het betekent ook een boel rekenwerk, want pas na afloop van elke maand kan de gemeente de hoogte van de aanvullende uitkering vaststellen. Dus of het er nu echt eenvoudiger op wordt? Ik denk het niet. De kritiek van belangenorganisaties als Cedris, Ieder(in) en de Landelijke Cliëntenraad (LCR) lijkt mij dan ook meer dan terecht. Ik ben benieuwd hoe ver het alternatief van Ieder(in) en LCR komt.

Een brok in mijn keel. Dat krijg ik van dit plan. Maar wat mij bijna net zo hard raakt is het gebruik van de woorden ‘gehandicapte werknemer’ of ‘mensen met een handicap’ in het artikel zelf. De kop alleen al: ‘Werkgevers mogen mensen met een handicap onder het minimumloon gaan betalen’. Hoera, wat een feest! Geldt dat voor elke werknemer met een handicap? Of eigenlijk alleen voor een specifieke groep werknemers die onder de Participatiewet valt? Ik kan het niet goed uit het artikel halen. Misschien had ik het kunnen weten. Misschien had ik het moeten weten. Maar ik wist het niet – en daarom was ik de kluts kwijt. Ben ik de enige?

Ik ben ook een werknemer met een handicap. Of eigenlijk een ondernemer met een handicap. Ik ben een mens met een handicap. Een mens met een handicap die letterlijk en figuurlijk meer verdient dan het minimumloon.

De gehandicapte werknemer bestaat niet. ‘Ze’ zijn er in alle soorten en maten.

Tot volgende week!

Linda, blogger voor Revalidatiefonds