Leren van een Veilig Maatje

Voor kinderen met een verstandelijke beperking is het niet altijd gemakkelijk een eigen sociale weg te vinden. Hoe ga je om met anderen? Hoe houd je contacten in stand? Veilig Maatje geeft hen de extra begeleiding die zij soms nodig hebben.

Een Veilig Maatje

Soms is het nodig om kinderen met een verstandelijke beperking extra te begeleiden bij het aangaan van contacten. Echter, tussen ‘het zelf kunnen’ en ‘professionele hulpverlening’ zit een behoorlijk gat. Het project Veilig Maatje biedt kinderen tussen de 4 en 15 jaar, die (nog) niet voor reguliere hulp in aanmerking komen, voor een aantal uren per week een maatje waar het kind zich veilig en vertrouwd bij voelt en waarmee hij of zij activiteiten kan ondernemen. Om zo de sociale zelfredzaamheid te vergroten.

Hoe werkt het?

Elk kind wordt gekoppeld aan een maatje in de vorm van een 1e of 2e jaars student van een HBO opleiding Sociale studies of Pedagogiek. Het kind kan met het maatje ervaringen delen en activiteiten ondernemen om zo te leren om gemakkelijker vriendschappen aan te gaan en sneller zelf activiteiten te ondernemen. Studenten kunnen met deze ‘stage’ ervaring opdoen met de doelgroep kinderen die sociale versterking nodig hebben. Zo worden beiden een mooie stap vooruit geholpen.

Help mee

Wij steunen het project Veilig maatje met een financiële bijdrage. Gun jij een kind met een verstandelijke beperking ook een maatje? Zodat zij meer zelfvertrouwen krijgen en sterker staan? Steun dan nu dit project met een gift.

Ja, ik doneer