Hoe werkt de Wmo?

Wanneer je – door ziekte of een beperking – woningaanpassingen of hulpmiddelen zoals een rolstoel nodig hebt, mag je aanspraak maken op de Wmo (officieel Wmo 2015). Dit is de Wet op maatschappelijke ondersteuning. Volgens deze wet moet jouw gemeente ervoor zorgen dat je passende oplossingen krijgt om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen wonen.

Hoe werkt de WMO?

Het Wmo loket

Elke gemeente heeft daarvoor een Wmo-loket. Deze kan je via het gemeentehuis, telefonisch of online benaderen voor het aanvragen van ondersteuning. Ook het sociale wijkteam of een (onafhankelijke) cliëntondersteuner kan je hier informatie over bieden en helpen bij je aanvraag.

Wanneer je een aanvraag hebt ingediend, is de gemeente verplicht om jouw persoonlijke situatie te onderzoeken, erachter te komen welke problemen je ondervindt en wat er nodig is om de problemen op te lossen. Ook wordt er gekeken naar wat je zelf kan en of er mensen in jouw omgeving zijn die je eventueel zouden kunnen ondersteunen.

Verschil per gemeente

Vanaf dit punt kan het beleid per gemeente verschillend verlopen. Zo kiest de ene gemeente ervoor het onderzoeksgesprek bij de aanvrager thuis te doen, waar de andere gemeente het onderzoek telefonisch afhandelt.

Na het onderzoek moet de gemeente je een voorstel sturen met een aanbod van passende beschikbare voorzieningen. Deze voorzieningen kunnen per gemeente verschillen, omdat gemeentes zelf bepalen met welke zorgaanbieders ze contracten afsluiten. Hierdoor kan het zijn dat je na een verhuizing een ander soort rolstoel krijgt toegewezen. Simpelweg omdat je gemeente geen contract heeft om jouw ‘oude’ op maat gemaakte rolstoel over te kopen. Daarnaast verschillen de algemene voorzieningen per gemeente. De ene gemeente heeft een boodschappenservice beschikbaar en de andere gemeente een schoonmaakhulp.

Wanneer je het met het voorstel eens bent, teken je deze en zal de gemeente je vervolgens laten weten welke voorzieningen wanneer worden geregeld.

Bezwaar indienen

Wanneer je het niet eens bent met het voorstel kan je een bezwaarschrift indienen. Dit moet binnen 6 weken na de besluitvorming. De gemeente heeft vervolgens ook weer 6 weken om op jouw bezwaar te reageren. Dit kan dus een lang proces zijn.

Weer niet eens met de heroverweging van het besluit? Dan dien je een beroep in bij de rechtbank. Ook een beroep moet binnen 6 weken na het ontvangen van de heroverweging ingediend zijn. In tegenstelling tot het indienen van een bezwaarschrift, zijn er aan het indienen van een beroep vaak griffiekosten aan verbonden.

Goed opletten

Hoewel elke gemeente over een Wmo loket beschikt, kan de manier waarop je je Wmo aanvraag indient per gemeente verschillen. Zeker na een verhuizing kan het aanvragen van de Wmo teleurstelling opleveren. Onlangs was er in Radar te zien hoe mevrouw Schinkel door de gemeente werd afgewezen op haar Wmo aanvraag, omdat ze volgens de gemeente ‘de verkeerde paden heeft bewandeld’ voor het doen van de aanvraag. Het is daarom verstandig om voorafgaand aan de verhuizing, bij het Wmo-loket van je nieuwe gemeente na te vragen hoe de procedure afgelegd moet worden

Aanvullende hulpmiddelen

Naast ‘reguliere’ zorg en hulpmiddelen, kan je via de Wmo ook een aanvraag doen voor aanvullende hulpmiddelen, zoals sportprotheses. Maar hier wringt het vaak. Gemeentes vinden dat dit onder de zorgverzekeringswet valt. Zorgverzekeraars vinden dat sport een vorm van ‘participatie’ is en een hulpmiddel om te sporten, zoals een handbike of blade, daarom onder de Wmo valt.

Vorig jaar publiceerde Trouw al een artikel waarin Lonneke Schijvens van het Kenniscentrum Sport & Bewegen aangeeft dat ‘de samenwerking in de keten ontbreekt’. Schijvens in Trouw: “Sport en Wmo zijn bij gemeenten aparte afdelingen die elkaar niet weten te vinden.” Om de beschikbaarheid van kwalitatieve en betaalbare sporthulpmiddelen te verbeteren heeft het Kenniscentrum Sport & Bewegen een Handreiking Sporthulpmiddelen opgesteld.

Revalidatie stopt niet bij de voordeur

Als HandicapNL zijn we blij met een Wmo in Nederland die de basishulpmiddelen verleent. Maar bij het indienen van een aanvullende aanvraag vangen mensen met een handicap nog te vaak bot. Terwijl een hulpmiddel bovendien maar stap één is. Want wie helpt je vervolgens om deze te leren afstellen en te gebruiken, maar ook om je leven weer op te pakken qua werk, hobby’s en sociaal leven? Wij vinden dat hulp niet stopt bij apparatuur of mobiliteit, maar dat mensen met een handicap álles uit het leven moeten kunnen halen. Jij toch ook? Teken de petitie!

Ja, ik teken de petitie!!

Bij het aanmelden ga je akkoord met de privacyvoorwaarden van HandicapNL.
“Het eerste wat ik na de operatie dacht is ’ik wil weer leren rennen’.”
“Het eerste wat ik na de operatie dacht is ’ik wil weer leren rennen’.”
“Ondanks de littekens op mijn been ben ik toch in korte broek naar buiten gegaan.”
“Ondanks de littekens op mijn been ben ik toch in korte broek naar buiten gegaan.”