HandicapNL ondertekent Impact Principles van CBF

HandicapNL heeft de Impact Principles, een initiatief van het CBF, ondertekend. Hiermee geven we aan dat we ons committeren aan de principes van de Impact Challenge. We vinden het belangrijk om bij te dragen aan een betere en meer duurzame wereld en zullen daarbij oplossingen proberen te vinden voor maatschappelijke vraagstukken.

Logo Impact Challenge Award
Logo Impact Challenge Award

 

Leren en inspireren

Samen met enkele andere goede doelen organisaties zoals De Nierstichting en Stichting AAP steunt HandicapNL dit initiatief van het CBF om van vakgenoten te leren en hen te inspireren. Dit gezamenlijke initiatief moet ervoor zorgen dat de impact van de goededoelensector vergroot wordt en dat de sector in zijn geheel zichtbaarder wordt. Dit vinden wij van belang voor onze partners, vrijwilligers, medewerkers en de samenleving.

Impact Challenge Award

De Impact Principles en de bijbehorende Impact Challenge zijn een gezamenlijk initiatief van het CBF, toezichthouder in de goededoelensector, en een aantal goede doelen organisaties. Ook is de Impact Challenge Award, een nieuwe ontwikkelprijs voor doe doelen die hun kennis en ervaring met impactgericht werk willen delen, in het leven geroepen. Wil je meer weten: http://www.impact-challenge.nl

Veilig en vertrouwd bij Stichting De Iris
Veilig en vertrouwd bij Stichting De Iris
Stichting Falderie geeft Verwenconcerten
Stichting Falderie geeft Verwenconcerten