Alles over het Persoonsgebonden Budget (PGB) en formele zorg

Als je in Nederland een zorgvraag hebt, beland je in een woud van afkortingen, termen en regeltjes. Dat kan nogal voor vragen en kopbrekers zorgen. In dit artikel zetten we wat termen en afkortingen op een rij en helpen we je op weg!

Formele of informele zorg?

Wat is het verschil tussen informele en formele zorg?

Formele zorg wordt geboden door professionals die daarvoor opgeleid zijn en betaald worden. Informele zorg wordt geboden door mantelzorgers en vrijwilligers, ofwel onbetaalde zorg. Als je met een zorgvraag bij de gemeente komt, kijk je samen eerst hoe jouw eigen sociale netwerk kan bijspringen. Pas daarna komt de professionele ondersteuning en zorg in beeld.

Als er sprake is van thuiszorg is het belangrijk dat formele en informele zorg soepel op elkaar aansluiten. Hiervoor is ook een rol voor de gemeente weggelegd. Het financieren van de zorg verloopt of via ‘zorg in natura’ of met een ‘pgb’. Met zorg in natura verloopt alles via een zorginstelling die in overleg bepaalt welke zorg je krijgt en hoe deze wordt geleverd. Met een pgb koop je de eigen zorg in, soms bij verschillende zorgverleners.

Wat is een PGB?

Pgb staat voor Persoons Gebonden Budget, een geldbedrag waarmee je zelf formele zorg inkoopt. Deze zorg kan naar behoefte en keuze worden ingekocht. Denk aan verpleging, begeleiding, hulpmiddelen of persoonlijke verzorging. Een pgb, kan je bij verschillende loketten aanvragen. Via de gemeente, het CIZ (overheidsinstantie Centrum Indicatiestelling Zorg) of de zorgverzekeraar.

Of je wel of niet in aanmerking komt voor een pgb ligt niet aan het inkomen of vermogen. De financiële situatie heeft wel invloed op de hoogte van de eigen bijdrage. Om een pgb aan te kunnen vragen gelden er een aantal voorwaarden. Op deze website vind je duidelijke informatie en de voorwaarden over pgb. Bij PerSaldo kan je met de pgb-test nagaan of het zelf inkopen van de zorg met een pgb bij jou past.

Registraties in de formele zorg

In Nederland zijn er allerlei verplichtingen waar alle zorgverleners, zorgaanbieders en zorginstanties aan moeten voldoen. Iedere zorgverlener staat geregistreerd in diverse registers met codes, die iedereen kan raadplegen. De codes zijn nodig om het formele zorgtarief te kunnen declareren.

AGB-code

De AGB-code is een uniek codenummer in een register van Nederlandse zorgverleners of zorgverleningsinstanties. De AGB-code is op grond van de WMG (wet marktordening gezondheidszorg) sinds 1 januari 2016 verplicht voor alle formele zorgverleners, en dient voornamelijk voor declaraties aan zorgaanbieders.

BIG registratie

BIG staat voor: Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. Het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) is een wettelijk, online en openbaar register. Alleen wie in het BIG-register staat, mag een beschermde beroepstitel voeren en mag de bij het beroep horende voorbehouden handelingen zelfstandig uitvoeren. Iedereen kan het register raadplegen.

Apotheker, arts, fysiotherapeut, gezondheidszorgpsycholoog, physician assistant, psychotherapeut, tandarts, verpleegkundige en verloskundige zijn deze beschermde beroepstitels. Het BIG-register geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van de zorgverleners die werken in deze beroepen. Er staan in totaal meer dan 350.000 zorgverleners geregistreerd in het BIG-register.

SKJ-registratie

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) is hét beroepsregister voor jeugdprofessionals in Nederland. Jeugdhulpverleners moeten aan strenge eisen voldoen. Hulpverleners die opgenomen zijn in het SKJ-register voldoen aan juiste bijscholingseisen, kennis en hebben vaardigheden goede hulp te bieden in complexe situaties. De hulpverleners moeten ook continu werken aan vakbekwaamheid en investeren in de kwaliteit van het vak.

Naomi (31): “De regelzucht in de zorg? Ik heb goede hoop dat er iets aan te doen valt”
Naomi (31): “De regelzucht in de zorg? Ik heb goede hoop dat er iets aan te doen valt”
WijRollen.nl: Hét platform voor rolstoelgebruikers!
WijRollen.nl: Hét platform voor rolstoelgebruikers!