Onze aanpak

Onze aanpak

HandicapNL zet zich in voor een normaal dagelijks leven voor mensen met een handicap. Er bestaan vele initiatieven en projecten die dit doel ondersteunen. Denk aan inclusieve muziekverenigingen, rolstoelvaardigheidstrainingen, maar ook aan projecten die gericht zijn op het toegankelijker maken van musea, dag-attracties en evenementen.

Vijf impactdoelen

Om te weten in hoeverre onze projecten effect hebben, brengen we niet alleen de directe resultaten in beeld (bijvoorbeeld het aantal deelnemers en trainingen), maar ook in hoeverre het project bijdraagt aan onze impactdoelen op de lange termijn. Dit zijn de langdurige veranderingen waar we voortdurend aan bouwen:

Sterker staan

Sterker staan

Meedoen begint bij jezelf. Daarom laten we mensen met een handicap sterker staan en bieden we ze zelfvertrouwen. Zodat zij hun talenten ten volle kunnen ontwikkelen en benutten, en hun leven zo zelfstandig mogelijk vorm kunnen geven. De mogelijkheid hebben om hun eigen inkomen te verdienen. Talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Zo zelfstandig mogelijk wonen, zo min mogelijk afhankelijk te zijn van zorg, zelfstandig op pad kunnen gaan. En zelf bepalen wat je wilt en dat niet laten bepalen door anderen.

Dit draagt bij aan:

Gelijkwaardigheid Voldoende geld om rond te komen Leven in eigen hand
Families ondersteunen

Families ondersteunen

De zorg voor iemand met een handicap kan zwaar zijn. Dan helpt het als je steun ervaart en ervaringen kunt uitwisselen met anderen in dezelfde situatie. Wij ondersteunen mantelzorgers, zodat zij af en toe op adem kunnen komen, zich gesteund en gewaardeerd voelen en een netwerk hebben om te allen tijde op terug te kunnen vallen. Met een gezonde balans houden zij het langer vol, worden burn-outs voorkomen, en kunnen ook mantelzorgers weer genieten van de mooie dingen.

Dit draagt bij aan:

Zingeving Vriendschap en liefde
Sociaal leven

Sociaal leven

Sociale contacten zijn een levensbehoefte. Maar niet voor iedereen is een rijk sociaal leven vanzelfsprekend. Anders zijn is maar wat vaak een sta-in-de-weg voor vriendschappen. We helpen mensen met een handicap waar nodig met het bouwen aan sociale relaties. Zodat zij nieuwe contacten opdoen, langdurige vriendschappen opbouwen, meer deelnemen aan het dagelijks sociale leven en zich minder geïsoleerd voelen. We streven naar een zo normaal mogelijk leven, waarin geen onderscheid tussen mensen met en zonder handicap gemaakt wordt.

Dit draagt bij aan:

Vriendschap en liefde Leven in eigen hand Bewegingsvrijheid
Toegankelijkheid

Toegankelijkheid

Toegankelijkheid is in Nederland nog uitzondering in plaats van regel. Wij vinden dat je moet kunnen gaan en staan waar jij wilt, ook als je een handicap hebt. Hoezo is het onmogelijk om naar een theatervoorstelling te gaan als je in een rolstoel zit, of als je niet kunt zien wat er op het toneel gebeurt? Hoezo kan ik met mijn dwarslaesie niet overnachten op een festivalterrein of naar een pretpark gaan net als ieder ander? HandicapNL maakt oplossingen mogelijk die ervoor zorgen dat het wél kan.

Dit draagt bij aan:

Bewegingsvrijheid Gelijkwaardigheid Fysieke en mentale gezondheid
Beeldvorming

Beeldvorming

De zichtbaarheid van mensen met een beperking in de samenleving is minimaal, terwijl het toch om miljoenen mensen gaat. Daardoor worden nog vaak als ‘anders’ gezien. Wij willen dat Nederlanders mensen met een handicap zien, accepteren en behandelen als gelijken. Door contacten tussen mensen met en zonder handicap te stimuleren, verdwijnen vooroordelen en wordt de gelijkwaardigheid zichtbaar.

Dit draagt bij aan:

Gelijkwaardigheid Vriendschap en liefde Voldoende geld om rond te komen

Wil jij ook een normaal dagelijks leven voor iedereen?

TEKEN ONS MANIFEST