Aanvraag 'Klein Geluk'

Aanvraag 'Klein Geluk'

Aanvraag ‘Klein Geluk’ mede mogelijk gemaakt door Stichting SFO

Stichting SFO is een vermogensfonds, dat financiële steun verstrekt aan Nederlandse initiatieven die de leefomstandigheden van mensen met een verstandelijke beperking verbeteren. Dit kunnen initiatieven zijn op het gebied van werk, recreatie en woonomstandigheden. 

 

In samenwerking met stichting SFO geven wij al onze partners de mogelijkheid om een financieringsaanvraag in te dienen voor een lokaal project dat past binnen ons programma ‘Klein Geluk’.

Je aanvraag moet uiterlijk dinsdag 2 september 2024 ontvangen zijn. Aanvragen die na deze datum binnenkomen, worden niet meer behandeld.

Er kan voor hetzelfde project geen extra aanvraag ingediend worden bij stichting SFO.

 

 Onze voorwaarden

Programma ‘Klein  Geluk’

Samen met onze donateurs, partners en vrijwilligers maken wij het leven van mensen met een beperking leefbaarder en leuker door bij te dragen aan kleinschalige en lokale initiatieven. Dit doen wij al jaren en daar gaan we graag mee door.  In ons programma ‘Klein Geluk’ gaat het om vrijetijdsbesteding. Wij focussen ons op activiteiten zoals samen wekelijks koken, schilderen of gewoon een leuk dagje uit. Op pad gaan en met je familie en vrienden nieuwe indrukken opdoen of nieuwe mensen ontmoeten en vriendschappen sluiten. Of aan je sociale netwerk bouwen, maar ook je talent ontwikkelen. Dat is niet voor iedereen mogelijk. Mensen met een beperking lopen vaker tegen financiële en of praktische hindernissen aan en juist daar helpen wij graag een handje mee. Want iedereen verdient het om een leuke dag te hebben. Met dit programma, mede mogelijk gemaakt door stichting SFO willen we dat realiseren. Specifiek voor mensen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking. 

En jij kunt hiervoor een eigen aanvraag indienen! 

Er zijn vier thema’s binnen het Klein Geluk Programma waarvoor je een aanvraag kunt indienen. 

1. Iets te vieren of dagje uit?

Denk hierbij aan leuke initiatieven rond feestdagen, zoals kerst en Sinterklaas. Maar ook een boottocht of een bezoek aan de dierentuin of een concert. Wij financieren bijvoorbeeld het vervoer en de toegangsbewijzen.  

2. Een terugkerende activiteit

Het gaat hier om vrijetijdsactiviteiten die vaker plaatsvinden. Zoals een wekelijkse bowlingavond, of een gezellige avond in een buurthuis. De wekelijkse kookclub of andere maandelijkse clubactiviteiten vallen hier ook onder. Wij financieren bijvoorbeeld het vervoer en locatiehuur. 

3. Vakantie binnen Nederland

Wij gunnen mensen met een beperking ook een fijne vakantie. Denk bijvoorbeeld aan een schoolkamp of sportkamp, een midweek weg of een groepsvakantie. Wij financieren bijvoorbeeld het vervoer, overnachtingen en dagactiviteiten.

4. Materialen

Met ‘materialen’ bedoelen we sport- en spelmaterialen die gebruikt kunnen worden om vrijetijdsactiviteiten met elkaar te kunnen doen. Een bijdrage voor bijvoorbeeld de aanschaf van een duofiets of een schommelnest kan natuurlijk ook.

Projectperiode:

De projecten dienen tussen zondag 1 december 2024 en vrijdag 1 augustus 2025 plaats te vinden én afgerond te zijn.

Aanvraag indienen:

 • Stuur het aanvraagformulier uiterlijk 2 september 2024 volledig ingevuld retour;
 • Projectbeschrijving van maximaal 2x A4 met daarin vermeld: organisatie informatie, doel van het project, beknopte activiteitenbeschrijving, en tijdsplanning;
 • Uittreksel Kamer van Koophandel, digitaal gewaarmerkt en niet ouder dan drie maanden.

Stuur het volledig ingevulde aanvraagformulier en de bijlagen naar aanvragen@handicap.nl

Als de bijlagen teveel ruimte in beslag nemen kun je de stukken ook via WeTransfer versturen.

Download aanvraagformulier

Voorwaarden:

 • Doelgroep Klein Geluk:
  • (jong)volwassenen (geen kinderen) met een verstandelijke en/of meervoudige beperking;
  • niet voor de doelgroep Niet Aangeboren Hersenletsel;
  • niet primair voor mensen met een autismespectrumstoornis, tenzij in combinatie met een andere beperking (ter beoordeling aan HandicapNL en Stichting SFO); 
 • Maximale bijdrage is € 4.000 incl. BTW;
 • Onze bijdrage mag niet besteed worden aan eten/drinken en dit maakt ook geen onderdeel uit van de begroting;
 • Alle kosten zijn maximaal marktconforme/reële prijzen;
 • Algemene Toekenningsvoorwaarden Klein Geluk ACCEPTATIE VOORWAARDEN (handicap.nl)

Besluitvorming:

Uiterlijk dinsdag 11 november 2024 krijg je uitsluitsel over het al dan niet honoreren van jouw aanvraag.

Voor onze collectepartners:

Kom je al in actie voor HandicapNL via de collecte? En heb je een ‘CEO-overeenkomst’ met ons afgesloten? Dan kijken we met extra belangstelling naar jouw aanvraag! 

Verantwoording:

Uiterlijk 3 maanden na afronding van het project ontvangen wij de inhoudelijke en financiële verantwoording. Hebben wij dit niet tijdig en volledig ontvangen, dan kunnen wij niet uitbetalen.

Vragen:

Je kunt altijd contact met ons opnemen via aanvragen@handicap.nl  

 

Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door: