Onze criteria

Onze criteria

Helaas kunnen we niet iedere aanvraag steunen en daarom kan je alleen een aanvraag indienen voor een project die aan een aantal voorwaarden voldoet.

De voorwaarden

 1. Het project wordt ingediend door een stichting, vereniging, universiteit of hogeschool
 2. Het project is bestemd voor een doelgroep met een verstandelijke -, lichamelijke -, zintuiglijke beperking, niet aangeboren hersenletsel of autisme
 3. Het project moet ten goede komen aan meerdere personen (dus niet aan één individu)

We financieren geen nieuwbouw/verbouwkosten. Wanneer het inrichting van gemeenschappelijke ruimtes van wooninitiatieven van ouders is het wél mogelijk een projectaanvraag in te dienen.

Aanvragen die we niet steunen

We willen ook duidelijk zijn in wat we niet steunen. Aanvragen die we niet in behandeling nemen zijn aanvragen

 • die onvoldoende aansluiten bij een van onze programma’s.
 • voor projecten die buiten Nederland georganiseerd worden en/of plaatsvinden.
 • voor activiteiten die betrekking hebben op één individu.
 • ingediend door organisaties met een bestuur dat uit minder dan drie leden bestaat of niet onafhankelijk is.
 • ingediend door een grote zorginstelling voor materialen en vervoersmiddelen.
 • voor algemene nieuwbouw-verbouwprojecten.
 • voor kosten voor structurele exploitatie of niet-projectgebonden salaris of kantoorbenodigdheden.
 • voor materialen die tot de gewone inventaris behoren, zoals werkkleding of een paard voor een manege.
 • voor projecten behorende tot de reguliere werkzaamheden van een organisatie komen tevens niet in aanmerking.
 • ingediend door organisaties die zelf over voldoende financiële middelen beschikken.
 • ingediend door organisaties die onvoldoende hun stabiliteit kunnen aantonen.
 • voor wetenschappelijk onderzoek.
 • voor kosten die al gemaakt zijn wanneer het project al is gestart (financiering achteraf).
 • die worden ingediend door een partij die het project niet zelf uitvoert, of substantieel fondsenwervende organisaties.