Erik Scherder Huis

Help jongeren met ernstig hersenletsel

Doneer hier

Erik Scherder Huis

Doneer hier

Jongeren met ernstig hersenletsel hebben óók recht op een waardevolle toekomst

Elk jaar krijgen zo’n 500 jongeren zeer ernstig hersenletsel. Door een ongeval, zinloos geweld of zelfs een infarct op jonge leeftijd. Terwijl ze midden in het leven staan, studeren of net een eerste baan hebben – zijn ze binnen een fractie van een seconde ineens hun oude toekomst kwijt. Hun wereld staat een jaar of langer stil tijdens de ziekenhuisopname en de revalidatie. En daarna moeten ze meestal leven met een beperking. In mobiliteit, in geheugen, in spraak.

Maar gelukkig kan vaak – ook na de revalidatie – nog vooruitgang geboekt worden. Sterker, zo vindt Prof. Erik Scherder, er kan zelfs een nieuwe toekomst worden ontdekt, ontwikkeld en worden gerealiseerd.

“Het Erik Scherder Huis biedt je zoveel. Je wordt zelfredzaam gemaakt. Binnen in de maatschappij ook! En dat is gewoon een goede volgende stap.”

Lees hier het verhaal van Fleur

Waarom is begeleiding na revalidatie belangrijk?

Na het herstel in een revalidatiecentrum zijn er nog veel groeimogelijkheden. Prof. Erik Scherder en Adriaan Theeuwes (grondlegger van het Daan Theeuwes Centrum voor Intensieve Neurorevalidatie) hebben samen een jaarprogramma opgezet voor jongeren van 16 tot 35 jaar met ernstig hersenletsel.

Na een neuropsychologisch onderzoek (wat kan wel, wat kan niet) en een beroepskeuze- en studiekeuzetest wordt voor elke deelnemer een dagprogramma op maat gemaakt, met onder andere:

  • studie
  • stages
  • leer/werktrajecten
  • en veel sport.

Ze krijgen ook begeleiding bij het leren initiatief nemen, plannen en samenwerken. Een erg verrijkt programma. Vol met variatie en uitdaging. Een programma waar de deelnemer hard voor aan de bak moet, moeite moet doen. Dan kun je ook nog heel wat bereiken, vindt Prof. Erik Scherder.

Fleur in gesprek met Prof. Erik Scherder.

Aan het werk

Idealiter vindt een deelnemende jongere weer een betaalde baan. Ook relevant vrijwilligerswerk is een mooi resultaat. Er zal altijd winst zijn m.b.t. eigenwaarde, zelfredzaamheid, sociale contacten en levenskwaliteit.

Het programma is nieuw en wereldwijd uniek. Het programma wordt continu geoptimaliseerd door deskundigen en zal bij bewezen succes ook in andere regio’s worden uitgerold. Het eerste Erik Scherder Huis is in juni 2023 in Amsterdam geopend.

Marie-Fleur,. Adriaan Theeuwes en Fleur in het Erik Scherder Huis.
Marie-Fleur en Fleur samen met initiatiefnemer Adriaan Theeuwes.

Steun de jongeren

Het Erik Scherder Huis is een stichting en heeft geen winstoogmerk. Het wordt deels betaald vanuit de Wlz en Wmo. Die vergoeding is gebaseerd op reguliere dagbesteding. Het programma van het Erik Scherder Huis is veel intensiever en kostbaarder. Daarom steunt HandicapNL het Erik Scherder Huis.

Met jouw bijdrage krijgen deelnemers:

  • Begeleiding door een psycholoog
  • Hulp van studie- en jobcoaches
  • Ondersteuning van een sportcoach

Ik wil het Erik Scherder Huis helpen met een donatie >