Erik Scherder Huis

Help jongeren met ernstig hersenletsel

Doneer hier

Erik Scherder Huis

Doneer hier

Jongeren met ernstig hersenletsel hebben óók recht op een waardevolle toekomst

 

Elk jaar krijgen zo’n 500 jongeren zeer ernstig hersenletsel. Door een ongeval, zinloos geweld of zelfs een infarct op jonge leeftijd. Terwijl ze midden in het leven staan, studeren of net een eerste baan hebben – zijn ze binnen een fractie van een seconde ineens hun oude toekomst kwijt. Hun wereld staat een jaar of langer stil tijdens de ziekenhuisopname en de revalidatie. En daarna moeten ze meestal leven met een beperking. In mobiliteit, in geheugen, in spraak.

Maar gelukkig kan vaak – ook na de revalidatie – nog vooruitgang geboekt worden. Sterker, zo vindt Prof. Erik Scherder, er kan zelfs een nieuwe toekomst worden ontdekt, ontwikkeld en worden gerealiseerd.

Ik wil het Erik Scherder Huis steunen

“Het Erik Scherder Huis biedt je zoveel. Je wordt zelfredzaam gemaakt. Binnen in de maatschappij ook! En dat is gewoon een goede volgende stap.”

Lees hier het verhaal van Fleur

Het Erik Scherder Huis

Prof. Erik Scherder en Adriaan Theeuwes (grondlegger van het Daan Theeuwes Centrum voor Intensieve Neurorevalidatie) hebben samen een jaarprogramma opgezet voor jongeren van 16 tot 35 met ernstig hersenletsel. Een dagprogramma voor na de revalidatie.

Na een neuropsychologisch onderzoek (wat kan wel, wat kan niet) en een beroepskeuze- en studiekeuzetest wordt voor elke deelnemer een programma op maat gemaakt. Met studie, stages, leer/werktrajecten en veel sport. Maar ook met programma’s om weer leren initiatief te nemen, te plannen en samen te werken. En sociale buurtprojecten waarbij zij zelf programma’s ontwikkelen en uitvoeren voor bijvoorbeeld ouderen, kinderen en/of asielzoekers.

Een erg verrijkt programma. Vol met variatie en uitdaging. Een programma waar de deelnemer hard voor aan de bak moet, moeite moet doen. Maar, zo vindt Prof. Erik Scherder, dan kun je ook nog heel wat bereiken.

Prof. Erik Scherder en Fleur tijdens een college.

De uitkomst

Ideaal is als de deelnemende jongeren weer een betaalde baan vinden. Maar dat is lang niet altijd mogelijk. Ook relevant vrijwilligerswerk kan een doel zijn. Maar altijd zal er winst zijn m.b.t. eigenwaarde, zelfredzaamheid, sociale contacten en levenskwaliteit.

Het programma is nieuw en – zelfs wereldwijd – uniek. Vanzelfsprekend wordt het programma continu geoptimaliseerd en zal bij bewezen succes ook verder in andere regio’s worden uitgerold. Het eerste Erik Scherder Huis is in juni in Amsterdam geopend.

Het Erik Scherder Huis werkt ook samen met zorgorganisatie Ons Tweede Thuis. Dit om ook te onderzoek of onderdelen van het programma ook voor ouderen met hersenletsel succesvol ingezet kunnen worden. Dit om niemand buiten te sluiten.

De kosten

Het intensieve programma wordt deels betaald vanuit de Wlz en Wmo. Die vergoeding is gebaseerd op reguliere dagbesteding. Het programma van het Erik Scherder Huis is veel intensiever en kostbaarder. Zo wordt o.a. gewerkt met een psycholoog, studie- en jobcoaches, een sportcoach e.v.a. Hiervoor hebben we extra steun nodig van organisaties en particulieren die deze jongeren ook een nieuwe toekomst gunnen.

Overigens is Prof. Scherder als vrijwilliger ook zo’n twee dagen per week actief in het Huis. Net als vele anderen. Het Erik Scherder Huis is een stichting en heeft geen winstoogmerk.

Ik wil het Erik Scherder Huis helpen met een donatie

Meer informatie of inschrijven?

Kijk op www.erikscherderhuis.nl. Hier vind je alle informatie over het programma en wie, hoe deel kan nemen.