Aanvragen steun wooninitiatieven

Aanvragen steun wooninitiatieven

HandicapNL is altijd geïnteresseerd in projecten en activiteiten waarmee wij, eventueel samen met partners, onze droom dichterbij brengen van een maatschappij waarin iedereen kan meedoen: één wereld waarin we samen werken, wonen en genieten: de SamenWereld.

Woonkamer van De Hofstee
De inrichting van wooninitiatief De Hofstee

Steun voor wooninitiatieven

Al jaren steunt HandicapNL verschillende (startende) wooninitiatieven voor mensen met een (meervoudige) beperking. Wij dragen bij aan de inrichtingskosten van de gemeenschappelijke ruimte van zo’n kleinschalig wooninitiatief omdat dat kosten zijn die eenmalig gemaakt moeten worden en waarvoor geen voorliggende financiering is*.

Vaak steunen we initiatieven die door ouders worden opgezet, maar dat is niet noodzakelijk. Ook zogenoemde ‘zorgondernemers’ of ‘zorgaanbieders’ kunnen een aanvraag indienen. In ieder geval dient aangetoond te worden dat het wooninitiatief voldoet aan de volgende voorwaarden die voor ons essentieel zijn: kleinschaligheid, ouderparticipatie en eigen regie, ontwikkeling van deelnemers en inclusie (contact met de buurt bijvoorbeeld). Verder zijn er natuurlijk ook andere voorwaarden, zoals ‘good governance’, een duurzame exploitatiebegroting, etc. van toepassing. Om dat te staven vragen we een aantal documenten mee te sturen met de aanvraag.

We nodigen je uit om een projectvoorstel in te dienen.

Je kunt direct een aanvraag indienen. Dat kan door een mail te sturen naar onderstaand mailadres. Wat we van je vragen is om bij de aanvraag meteen alle bijlagen in te dienen. Het gaat om de volgende stukken:

  1. Projectplan
  2. Begroting en dekkingsplan
  3. Meerjaren exploitatiebegroting
  4. Uittreksel Kamer van Koophandel, digitaal gewaarmerkt en niet ouder dan drie maanden
  5. Kopie van de getekende samenwerkingsovereenkomst met de gekozen zorgverlener
  6. Kopie van de getekende samenwerkingsovereenkomst met de verhuurder
  7. Statuten

Let op:

Een aanvraag indienen kan op het moment dat de (ver-)bouw van het huis is gestart en beide samenwerkingsovereenkomsten (zie 5 en 6 hiervoor, indien van toepassing) zijn getekend! Grofweg houdt dat in dat de aanvraag 6-9 maanden voor bewoning bij ons binnen is.

Hoe dien je een voorstel in?

Stuur je voorstel per mail naar aanvragen@handicap.nl.

Hoe worden voorstellen geselecteerd?

We behandelen de aanvraag als deze compleet aangeleverd bij ons binnen is. Ons budget is niet oneindig. We kijken onder meer of aanvragen voldoen aan de voorwaarden en criteria, of de kosten van de inrichting in verhouding staan met het aantal bewoners, en of de meerjaren exploitatiebegroting op orde is.

Vragen

Ben je bezig met de opzet van een nieuwe woonvoorziening voor mensen met een handicap en ben je benieuwd naar de mogelijkheden voor een bijdrage aan de kosten van de inrichting van gemeenschappelijke ruimtes? Of heb je nog andere vragen? Neem dan ook contact met ons op via aanvragen@handicap.nl

*Te onderbouwen door de aanvrager.

Papageno Huis Laren
Papageno Huis Laren
ALEZ Academie
ALEZ Academie