Past jouw project bij de richtlijnen van HandicapNL?

Past jouw project bij de richtlijnen van HandicapNL?

HandicapNL is een proactieve maatschappelijke organisatie, die eigen initiatieven ontplooit. Uiteraard staat onze deur altijd open voor goede ideeën en plannen die bijdragen aan volwaardig meedoen voor mensen met een handicap. Alleen als jouw idee of plan aansluit bij onze programma’s, zal het in behandeling worden genomen.

Wij dragen alleen bij aan initiatieven en projecten zonder winstoogmerk voor meerdere mensen met een verstandelijke en/of een lichamelijke beperking en/of autisme en/of niet aangeboren hersenletsel en/of zintuiglijke beperking. We rekenen ook familie tot onze doelgroep: ouders of broertjes/zusjes van een kind met een beperking, de partner of gezinsleden van iemand met een beperking, of andere nauw betrokkenen. We dragen alleen bij aan activiteiten zonder winstoogmerk, vaak betreft het dan projecten van verenigingen en stichtingen.

Je kunt hier lezen welke richtlijnen en uitsluitingscriteria wij hanteren. Om een bijdrage in de financiering te krijgen, verwachten we dat je hieraan voldoet.

Kleine en/of lokale projecten

Bij kleinschalige, lokale projecten gaat het om samen met anderen iets leuks en ontspannends doen. Samen dingen doen die je leuk vindt, of het nu gaat om zingen, schilderen of sporten. Dingen ondernemen met je familie en vrienden, nieuwe indrukken opdoen of gewoon: met een groep gezellig samen zijn. Ons fonds kan bijdragen aan dergelijke kleinschalige, lokale activiteiten zoals: dagactiviteiten, uitstapjes, muziek of theater maken. Het maximumbedrag dat je voor dit soort kleinschalige projecten kan aanvragen is € 4.000,-.

Grote en/of landelijke projecten

Bij grote projecten (die vanwege hun omvang een landelijke spreiding of uitstraling kunnen hebben) vinden we het belangrijk dat ze een bijdrage leveren aan één van onze programma’s.

Het bedrag dat je voor grote en/of landelijke projecten kan aanvragen, is €4.000,- tot €100.000,-

 

Lees meer over het indienen van een projectaanvraag

Je donatie opzeggen
Je donatie opzeggen
Kamervragen gesteld over manifest toegankelijke festivals!
Kamervragen gesteld over manifest toegankelijke festivals!