Wie wint dit jaar de Pier de Boer prijs 2023?

Fonds SPZ en HandicapNL reiken in 2023 weer de tweejaarlijkse Pier de Boer prijs uit. Het thema dit jaar is ‘Coach van de Toekomst’.

Meedoen

De winnaars van de Pier de Boer prijs 2019
De winnaars van de Pier de Boer prijs 2019

Het Pier de Boer event

Het Pier de Boer event vindt vrijdag 15 september plaats in Theater de Speeldoos in Baarn. Tijdens dit feestelijke evenement worden de prijswinnaars in het zonnetje gezet.

Wat win je met de Pier de Boer prijs?

Pier de Boer
Pier de Boer

De Pier de Boer prijs 2023 bestaat uit een bronzen beeld en én een geldbedrag van (maximaal) € 25.000.

Dit bedrag kan in één keer worden besteed of in een aantal opeenvolgende jaren.

Tijdens het Pier de Boer event op 15 september reiken we ook nog drie aanmoedigingsprijzen uit van (maximaal) € 5.000.

Het aanwezige publiek gaat bepalen welke drie inzenders van de shortlist de aanmoedigingsprijs in ontvangst mogen nemen.

 • Lees hier meer over Pier de Boer

  Pier de Boer wordt gezien als de grondlegger van de sociaal pedagogische zorg in Nederland. Daarbij was hij vooral bezig met de bemiddeling en begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking naar werk. Waarbij met ‘werk’ een activiteit wordt bedoeld waarbij een prestatie gevraagd wordt, er samenwerking is, die niet vrijblijvend is, en er klanten of opdrachtgevers betrokken zijn. Dat kan regulier werk zijn (met begeleiding van een jobcoach bijvoorbeeld), maar ook arbeidsmatige dagbesteding of beschut werk. ‘Werk’ kent dus vele varianten. Belangrijk daarbij is dat de ‘werknemer met een verstandelijke beperking’ het zélf als werk ervaart.

Het thema van 2023: Coach van de Toekomst

Hiermee doelen we op coaching en begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking die is gericht op ontwikkeling. Deze ontwikkeling moet uiteindelijk arbeidsgerelateerd zijn of gericht op het toerusten voor of het verkrijgen van (vrijwilligers)werk.

 • Lees hier meer over het thema
  Coaching die mensen met een verstandelijke beperking helpt bij de ontwikkeling in de (huidige) werksituatie of bedoeld is als voorbereiding op of ontwikkeling naar een toekomstige werkplek.

  We zijn op zoek naar goede praktische voorbeelden. Hoe werken coaches aan de ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking? Denk hierbij aan het het opdoen van meer praktische vaardigheden, het dragen van meer verantwoordelijkheid of, meer en beter samenwerken?

  Soms leidt dit ertoe dat mensen met een verstandelijke beperking zich zodanig ontwikkelen dat ze, bijvoorbeeld, vanuit arbeidsmatige dagbesteding uitstromen naar beschut werk. Maar het kan ook gaan om coaching van mensen in een ontwikkel-/opleidingstraject richting werk. We zijn dan ook benieuwd naar de resultaten van de coaching.

Hoe kan mijn organisatie meedoen?

Wil jij kans maken op de Pier de Boer prijs? Stuur dan een email naar aanvragen@handicap.nl voor een inschrijfformulier. Dit formulier met alle bijlagen dien je uiterlijk zondag 9 juli in te sturen.

Dit is een strikte deadline; inschrijvingen voor de Pier de Boer prijs 2023 die we na zondag 9 juli 2023 ontvangen worden niet in behandeling genomen.

 • Lees hier meer over de criteria
  We beoordelen de inzenders aan de hand van een aantal criteria.

  Formele criteria: het moet gaan om een rechtspersoon, die financieel gezond is en blijk geeft van ‘good governance’.

  Inhoudelijke criteria: De coaching is beschreven, maakt daadwerkelijk integraal onderdeel uit van het project/initiatief (geen papieren werkelijkheid), de effectiviteit is aannemelijk gemaakt en onderbouwd (door middel van literatuuronderzoek of verwijzing naar bestaande succesvolle aanpakken, evaluatie-onderzoek, vastgelegde praktijkervaringen, testimonials), en er zijn goede aantoonbare resultaten geboekt.

  Kortom: de inzenders laten zien dat de ‘Coach van de Toekomst’ geborgd, onderbouwd, en effectief is. Het beoordelingsteam van HandicapNL stelt een shortlist op waaruit de vakjury de prijswinnaar kiest.

  Vanzelfsprekend moet er wel een welonderbouwd plan zijn voor de besteding van het prijzengeld. Het gewonnen bedrag kan besteed worden aan een extra investering in de arbeidsomstandigheden, opleiding, stage-mogelijkheden, begeleiding, in uitbreiding van werkplekken.

De winnaar van 2021

Vacature: Programmaontwikkelaar Impact & Bestedingen
Vacature: Programmaontwikkelaar Impact & Bestedingen
Vacature: Coördinator Uitvoeringsprogramma’s en projecten 2x
Vacature: Coördinator Uitvoeringsprogramma’s en projecten 2x