Echt impact maken met jouw euro

Echt impact maken met jouw euro

Heb je een donatie gedaan? Dan wil je natuurlijk graag weten wat er met jouw euro’s gebeurt. Hierover zijn we transparant. Onderstaand lees je hoe HandicapNL omgaat met jouw gift. In ons jaarverslag kan je lezen hoe donateursgelden het afgelopen jaar zijn besteed en welke impact we hiermee hebben kunnen maken.

Waarvoor vragen we jouw donatie?

HandicapNL zet zich in voor eerlijke kansen voor mensen met een handicap. Er bestaan vele initiatieven en projecten die dit doel ondersteunen. Sommige projecten hebben we in eigen beheer. Andere projecten worden geleid door stichtingen die wij vanuit onze missie en visie met fondsen kunnen faciliteren. We maken onderscheid tussen relatief eenvoudige, kortdurende initiatieven die mensen met een handicap en hun naasten een plezierige ervaring bezorgen en meer complexe projecten met een duurzaam effect. Denk aan rolstoelvaardigheidstrainingen, maar ook aan projecten die gericht zijn op het toegankelijker maken van musea, dag-attracties en evenementen.

Hoe wordt jouw euro besteed?

Het afgelopen jaar hebben we kunnen verantwoorden dat 75% van onze inkomsten is besteed aan de verwezenlijking van onze (project)doelen. De overige 25% besteden we aan administratie en fondsenwerving.

Van elke gedoneerde euro is dus minimaal 75 cent daadwerkelijk ten goede gekomen aan de doelbesteding. Ongeveer 9 cent komt ten goede aan beheer en administratie. Denk daarbij aan personeelskosten en kantoorruimte. Om onze doelen te bekostigen doen we aan fondsenwerving. Bijvoorbeeld via online advertenties en tv-commercials. We besteden maximaal 16 cent van jouw euro aan fondsenwervende activiteiten.

Doelbesteding Euromunt HandicapNL

Impact meten

Om te weten in hoeverre onze projecten effect hebben, brengen we niet alleen de directe resultaten in beeld (bijvoorbeeld het aantal deelnemers en trainingen), maar proberen we ook zoveel mogelijk in kaart te brengen in hoeverre dit daadwerkelijk bijdraagt aan één of meerdere van de door ons gestelde impactdoelen:

  1. Mensen met een handicap sterker laten staan en meer zelfvertrouwen bieden.
  2. De draaglast en draagkracht van mantelzorgers in evenwicht brengen.
  3. Mensen met een handicap een sociaal leven bieden en helpen bouwen aan sociale relaties.
  4. Publieke & openbare gelegenheden en diensten toegankelijk maken.
  5. Zorgen dat Nederlanders mensen met een handicap zien, accepteren en behandelen als gelijken.

Onderzoek naar impact

Sinds 2020 willen we voor alle projecten meer zicht krijgen op de impact en niet alleen op de resultaten (output). Om te begrijpen hoe en onder welke voorwaarden impact tot stand komt – en of dat daadwerkelijk gebeurt – voeren we zelf onderzoek uit of laten we dat doen. De impactmeting helpt ons in de toekomst bij het selecteren van de meest kansrijke projecten en activiteiten. Zodat we stap voor stap kunnen toewerken naar volledige en blijvende inclusie.

Verdeling geld projecten

2020: bijna 40.000 mensen bereikt door donaties

In onze keuze voor projecten laten we ons voortdurend leiden door de vraag of wij een verschil kunnen maken met onze bijdrage (geld dan wel advies). De impact van korte termijn en lange termijn projecten is moeilijk te vergelijken. Daarom delen we onze projecten in over vijf categorieën, afhankelijk van duur en karakter: partnerships, meerjarige toekenningen, eenmalige toekenningen, ‘klein geluk’ en eigen programma’s. In 2020 hebben we met een doelbesteding van 3,7 miljoen euro 39.755 mensen bereikt.

 

In 2020 droegen bijvoorbeeld onderstaande projecten bij aan het behalen van onze impactdoelen: