Vacature: lid Raad van Toezicht

Net als iedereen willen mensen met een fysieke, verstandelijke of meervoudige beperking ook zelf bepalen hoe hun leven eruit ziet. Maar hoewel de handicaps heel divers zijn, lopen de ruim 2 miljoen mensen met een beperking in Nederland tegen dezelfde problemen aan. Eenzaamheid, weinig eigen regie, afhankelijkheid en ingewikkelde regelgeving: het zijn veelvoorkomende voorbeelden. HandicapNL wil dat iedereen volwaardig mee kan doen in de samenleving.

Over HandicapNL

Om dit te realiseren ondersteunt en initieert HandicapNL projecten die mensen met een handicap ondersteunt het heft in eigen handen te nemen en zo hun zelfvertrouwen vergroten. Familieleden ondersteunt HandicapNL een balans te vinden tussen draaglast en draagkracht. En we stimuleren de sociale kring en de complete maatschappij om eerlijke kansen te bieden en met een open blik naar de mogelijkheden van mensen met een beperking te kijken. Iedereen hoort erbij, iedereen eerlijke kansen.

Statutair bestuur

HandicapNL heeft een statutair bestuur en een Raad van Toezicht (RvT) bestaande uit minimaal vijf en maximaal zeven leden. De huidige RvT bestaat uit zes leden. Omdat volgend jaar de termijn van twee leden afloopt, starten wij nu reeds de zoektocht naar een nieuw RvT lid. We brengen daarmee tevens de (her)benoeming van RvT leden in een tijdsmatig passender schema.

Profiel Raad van Toezicht

De RvT van HandicapNL bestaat uit specialisten met een helikopterview, die samen een multidisciplinair team vormen. Om tot integrale besluitvorming te komen moeten leden van de RvT niet alleen een specifiek aandachtsgebied hebben, maar bovenal overzicht hebben en aantoonbaar de rol van toezichthouder kunnen vervullen op basis van hun maatschappelijke en professionele ervaring. Van de leden wordt besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid verwacht. Zij zijn in staat scherpe discussies collegiaal te voeren, stellen de juiste vragen en weten waarop zij moeten sturen.

Het streven is om de RvT zodanig samen te stellen dat voor HandicapNL belangrijke deskundigheidsgebieden ingevuld zijn en de Raad als geheel divers van samenstelling is.

Algemene eisen lid Raad van Toezicht

 • Affiniteit met de missie en strategie van de organisatie en inzicht in de complexiteit van dit type organisatie
 • Brede maatschappelijke betrokkenheid met de doelgroepen van de stichting;
 • Netwerk inzetbaar voor het belang van de stichting
 • Vermogen om in teamverband toezicht uit te oefenen en kritisch elkaars functioneren te evalueren
 • Vermogen om een goede gesprekspartner van het bestuur te zijn en tevens het beleid en het functioneren van het bestuur kritisch en constructief te toetsen
 • Kennis en ervaring op het gebied van organisatie, bestuur en toezicht
 • Onafhankelijk en onpartijdig, maar wel betrokken
 • (Financieel en bedrijfseconomisch inzicht in bedrijfsvoering)
 • Tijd voor het uitoefenen van de functie
 • Goede communicatieve en sociale vaardigheden

Specifieke competenties vacature lid Raad van Toezicht

De voorkeur gaat uit naar een kandidaat (v/m) met een groot netwerk in het bedrijfsleven en met kennis van communicatie, marketing en fondsenwerving en/of human resources.  De kandidaat heeft affiniteit met de doelgroep en kent deze wellicht uit eigen werk- en of leefomgeving of vanuit bestuurlijke ervaring.

 • Voor meer informatie over de organisatie: Danielle Schutgens, directeur; T 030-2363777, Danielle@handicap.nl.
 • Informatie over de functie: Jan L. Sebel, vz. RvT; T 06 537 10 369; sebeljl@gmail.com.
Vrijwilligers gezocht: verpleegkundige bij Serious Request
Vrijwilligers gezocht: verpleegkundige bij Serious Request
Vrijwilligers gezocht: Word collectant tijdens de collecte
Vrijwilligers gezocht: Word collectant tijdens de collecte