Geef mensen een eerlijke Re>Start na hun revalidatie

Het kan je zomaar gebeuren: een val van de trap, een verkeersongeluk, een nare ziekte of een hersenbloeding. Door domme pech moet je lang revalideren. Normaal functioneren is niet meer vanzelfsprekend omdat lopen, denken en bewegen niet meer gaan zoals voorheen. Je werk, gezinsleven en sociale activiteiten staan ineens on hold.

Teken de petitie

Niemand leert je hiermee om te gaan

Als dit je overkomt wil je maar één ding: herstellen en zo snel mogelijk je leven oppakken. Maar eenmaal thuis loop je tegen praktische dingen aan: hoe kan ik zelfstandig naar de supermarkt? Hoe stap ik veilig in een bus met de rolstoel? En hoe (on)afhankelijk wil ik zijn van hulp van naasten? Niemand heeft je dit geleerd…

 

‘Als je klaar bent met de fysieke revalidatie ben je er niet, dan begint het pas.’

– Linda Struijlaard

De strijd met een wirwar aan regels en gedoe

Om de juiste begeleiding te krijgen moet je de strijd aangaan met een wirwar aan regels en gedoe over geld. In plaats van je energie te gebruiken om te re-integreren, zit je dagelijks formulieren uit te pluizen en sta je bij de gemeente in de wacht om de juiste hulpmiddelen, training en coaching te krijgen. De revalidatieperiode wordt bepaalt door protocollen die zich richten op je medische herstel. Maar er is amper ruimte voor dingen die jij wil leren om je weer ‘mens’ te voelen in plaats van een hulpbehoevende revalidant.

Dit móet en kán anders

Er is een simpele oplossing: persoonlijke begeleiding door een revalidatiecoach tijdens en ná het fysieke herstel. Iemand die je mentaal bijstaat en de praktische dingen leert waar jij behoefte aan hebt. Begeleiding om de regie terug te pakken over je leven. Helaas is deze effectieve aanpak nog géén onderdeel van de vergoede zorg in Nederland. Laten we hier samen verandering in brengen!

Geef je steun en teken de petitie!

Teken de petitie door middel van onderstaand formulier. Hiermee roep je de Tweede Kamer, zorgverzekeraars en gemeenten op om iedereen die revalideert te verzekeren van de juiste persoonlijke begeleiding.

Bij het tekenen van de petitie ga je akkoord met de privacyvoorwaarden.

De oplossing: een revalidatiecoach

Een revalidatiecoach zet jou weer aan het roer in je eigen leven. Jullie gaan samen aan de slag met de vraag: wat heb jij nodig om je leven in te richten? Op basis daarvan neem je (praktische) barrières weg om te re-integreren. Laat je elke keer de taxi voorrijden of ga je zelf een aangepaste auto regelen? Wat is voor jou een zinvolle dagbesteding? Maar ook: hoe ga je om met vrienden die afhaken of een partner die niet meer weet hoe lief te hebben. Dit soort dingen leer je niet tijdens je medische herstel, maar zijn wel belangrijk om (aangepast) deel te kunnen nemen aan de maatschappij. HandicapNL pleit ervoor dat deze RE>Start begeleiding voor iedereen beschikbaar is én vergoed wordt.

Het resultaat:

 • Hogere zelfredzaamheid
 • Betere re-integratie
 • Minder (thuis)zorg
 • Acceptatie van wat wel en niet meer kan
 • Sneller het ‘normale’ leven oppakken

Het Re>Start Fonds helpt revalidanten

HandicapNL zit niet stil. Op kleine schaal geven wij mensen een restart van hun leven. Zij krijgen de verdiende begeleiding en coaching vergoed vanuit ons Re>Start fonds. Wij blijven dit doen tot de politiek en de verzekeraars het landelijk hebben geregeld. Dus steun ons door de petitie te ondertekenen!

Veelgestelde vragen

 • Welke mensen krijgen nu onvoldoende hulp?
  Het gaat om 200.000 mensen per jaar die midden in het leven staan en pech hebben. Ze krijgen bijvoorbeeld een ongeluk, een hersenbloeding of ondergaan een amputatie door diabetes of een kankeroperatie. Helaas kan iedereen dit overkomen; ook jou of een naaste. Het laatste wat je dan wil is na je medische revalidatie ontdekken hoe moeilijk het is om je plek in het sociale leven weer op te pakken. Hoe graag je ook wil en hoe hard je er ook voor gaat, de regelgeving is onoverzichtelijk en de verzekeraars vergoeden weinig.
 • Wat doet een revalidatiecoach?
  Een simpel voorbeeld: Bas komt thuis na zijn revalidatietraject. Zijn medisch herstel gaat goed en daarom wil hij graag de draad van zijn leven weer oppakken. Hij wil enkele uren per week werken. Om op kantoor te komen moet Bas de bus pakken, maar tijdens zijn revalidatie is hem nooit geleerd om veilig in en uit te stappen met zijn rolstoel. Een simpele training had hem hierop kunnen voorbereiden, maar dat is geen onderdeel van het medische revalidatietraject. Een revalidatiecoach kan hem helpen dit soort barrières sneller weg te nemen zodat hij weer zelfredzaam is.
 • Waarom krijgen mensen nu geen hulp?
  Ben je medisch gezien klaar met revalideren? Dan ga je met ontslag en is er geen georganiseerde hulp meer. Er is een kluwen van instanties en therapeuten die naar elkaar (ver)wijzen. Niemand neemt de regie en niemand voelt zich verantwoordelijk. Vaak is er ook geen of onvoldoende budget voor een revalidatiecoach waardoor (praktische) problemen blijven bestaan. Je zit hierdoor langer thuis dan nodig en mist je hobby’s, werk en uitjes met vrienden en familie. Eenzaamheid en een neerslachtig gevoel liggen op de loer. Dit overkomt zelfs de mensen die er keihard voor knokken om terug te keren in hun ‘oude leven’.
 • Wat is de visie achter Re>Start?
  Wij geloven in de kracht en het doorzettingsvermogen van mensen. Zij willen ontzettend graag re-integreren, maar lopen nu tegen een bureaucratische muur aan. Hierdoor zijn ze langer dan nodig afhankelijk van anderen. Dat is zonde, omdat zij met de juiste coaching en training weer zelfstandig kunnen functioneren en deelnemen aan de maatschappij.
 • Waarom is een Re>Start project nodig?
  In het in 2016 geratificeerde VN-verdrag hebben we met elkaar afgesproken om te werken aan een inclusieve samenleving, waarin iedereen met een handicap volwaardig mee kan doen. Doordat de zorg voor revalidanten nog niet volledig is, raken mensen op dood spoor. Einde studie, geen werk, problemen met relaties en amper sociale activiteiten.
 • Wat zijn de voordelen voor de maatschappij?
  Re>Start zorgt ervoor dat mensen een minder groot beroep doen op zorg, betaalde (thuis)hulp, voorzieningen, hulpmiddelen en (overheids)regelingen. Meer mensen aan het werk betekent minder uitkeringen en meer productiviteit. Zo werken wij aan een inclusievere samenleving.
 • Hoe weten jullie dat een revalidatiecoach het probleem oplost?
  HandicapNL werkt al jaren samen met koplopers in de revalidatiesector. Er lopen Re>Start projecten waar revalidatiecoaches zijn ingezet voor effectievere begeleiding van revalidanten. De resultaten zijn hoopgevend. Daarom willen we dat er zo snel mogelijk meer zorgbudget en revalidatiecoaches beschikbaar komen voor iedereen in Nederland die begeleiding nodig heeft.

 

Ja, ik wil de Re>Start petitie ondertekenen