Alez Academie

Alez Academie

Het hebben van een baan is voor veel mensen met licht verstandelijke beperking niet vanzelfsprekend. Niet omdat ze niet WILLEN of KUNNEN werken, maar omdat er te weinig doorleermogelijkheden naar passend werk zijn. Daarom steunt HandicapNL de Alez Academie.

Doorleren naar werk

De schreeuw naar vakmensen groeit op de arbeidsmarkt. Er zijn jongeren die willen werken, maar deze kans niet krijgen. Omdat er na het voortgezet speciaal onderwijs (vso) of het praktijkonderwijs (Pro) geen vervolgopleidingen zijn. En de overstap naar werk te groot is.

HandicapNL financiert projecten van ALEZ Academie

ALEZ Academie verzorgt onderwijs en stages voor jongeren met een verstandelijke beperking voor na het vso of Pro. De jongeren van ALEZ stromen deels uit bij (beschut)werk of arbeidsmatige dagbesteding. De ontwikkeling van zelfstandigheid is een prioriteit.

HandicapNL omarmt dit initiatief door het project ‘Mijn eigen toekomst’ van ALEZ (mede) te financieren.

Lesmateriaal en stages bieden kansen

De jongeren moeten de kans krijgen om na te denken over hun eigen toekomst en hoe ze die willen vormgeven. Daarvoor moet ALEZ Academie lesmateriaal en stagenetwerken opbouwen. Dat kost tijd en geld. 

Het project ‘Mijn eigen toekomst’ is ontwikkeld om dit aan te pakken. Met stages bij gewone bedrijven en de juiste begeleiding leert ALEZ Academie de jongeren antwoord geven op vragen zoals:

Wat zijn hun dromen en wensen? Waar willen ze werken? Wat zijn hun sterke kanten? Wat is dan reëel? Bekijk de onderstaande video om te zien hoe de Alez Academie dit aanpakt.

(Tekst gaat verder onder de video.)

Een leven lang leren

Ik wil graag leren serveren in een restaurant.
-Maaren,18 jaar.

 

Zonder de begeleiding van ALEZ Academie zouden de jongeren geen kans krijgen zich door te ontwikkelen. De overstap naar (regulier) mbo is te groot. Bij doorstroom naar dagbesteding is de focus minder op (door)ontwikkeling. En gebrek aan de juiste doorleermogelijkheden belemmert de ontwikkeling van jongeren. Op werkplekken worden ze vaak over- of onderschat, met verveling of overstimulatie als gevolg. Daarom steunt HandicapNL leertrajecten op maat, zoals ALEZ Academie.

(Tekst gaat verder onder de video.)

Wat maakt de doorstroom van VSO naar mbo succesvol?

Iedere jongere moet de kans kunnen krijgen om bij een ‘gewoon’ bedrijf stage te lopen en uiteindelijk te kunnen werken. ALEZ bouwt aan een inclusieve arbeidsmarkt door:

  • Een kwalitatief lespakket
  • Professionele stagebegeleiding
  • Begeleiding naar passend werk
  • Een stage- en mbonetwerk

Kom meer te weten over onze inzet voor een inclusieve arbeidsmarkt en steun ons! 

Blijf op de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief >