Fonds SPZ

Fonds SPZ

Per 1 maart 2021 kunt u een aanvraag indienen voor financiering uit het Fonds SPZ. Het gaat bij het Fonds SPZ niet om de beperkingen van mensen, maar om hun mogelijkheden. Het Fonds SPZ ondersteunt veelbelovende projecten die mensen met een verstandelijke beperking écht verder helpen. Projecten die vernieuwend zijn.

Heeft u een goed project en denkt u dat het kan rekenen op een bijdrage vanuit het Fonds SPZ? Dien dan een aanvraag in. Geef in uw aanvraag aan dat u een bijdrage wil vanuit het Fonds SPZ.

Pier de Boer-prijs

Tot 1 april 2021 kan uw project ook in aanmerking komen voor de Pier de Boer-prijs 2021. Dit kan een nieuw project zijn of een bestaand project.

Wat is een goed project?

Bij een goed project gaat het erom wat mensen met een beperking wél kunnen. Er ligt dus minder nadruk op de beperking van mensen. Belangrijk is ook dat het project heel praktisch is. Dat het direct nuttig en functioneel is. Mensen moeten er snel iets mee kunnen. Het liefst zovéél mogelijk mensen. Lees meer over de richtlijnen en criteria die wij hanteren voor een aanvraag.

Bij het Fonds SPZ geldt specifiek, dat projecten gericht moeten zijn op mensen met een verstandelijke beperking.

Waarom de naam ‘Fonds SPZ’?

SPZ staat voor: sociaal-pedagogische zorg. Dit de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, die erop gericht is om hen zoveel als mogelijk is mee te laten doen aan de samenleving in Nederland. Deze zorg is in de jaren ’20 van de vorige eeuw opgezet door grondlegger Pier de Boer.