Aanvraag indienen kleine, lokale projecten

Samen lachen, leren en ontdekken… Voor iedereen is het belangrijk om mee te kunnen doen, ook voor mensen met een handicap. Maar vaak is bij stichtingen en clubs weinig geld beschikbaar voor groepsactiviteiten. Daarom steunen wij onder de noemer ‘Klein Geluk’ al jaren dit soort activiteiten: een theaterbezoek met de dagbesteding, een dagje strand met het G-team of een kookcursus met de woongroep. Met een bijdrage van maximaal € 4.000,- per jaar bieden we ontspanning en plezier. Een klein gebaar, groot geluk!

Start een aanvraag

Werk je voor een club of stichting voor mensen met een handicap? En is er een activiteit waarvoor je nog geld nodig hebt? Vraag dan vóór 30 juni of 30 augustus een bijdrage aan. In ruil vragen we jullie om mee te doen met onze jaarlijkse HandicapNL collecte en minimaal € 500,- op te halen. Bijkomend voordeel: op die manier kun je nóg meer geld verdienen voor jullie activiteiten!

Start een aanvraag voor Klein Geluk

Zo gaat dat in z’n werk:

 1. Doe een aanvraag voor een ‘Klein Geluk’ bijdrage, via dit formulier.
 2. Wij beoordelen je aanvraag en maken alvast een digitale collectebus voor je aan. Je kunt meteen aan de slag. 
 3. Met de digitale collectebus haal je geld op. Deel je bus eenvoudig met je vrienden en kennissen en vraag om een donatie. Of start een leuke actie: organiseer een benefiet-optreden, bak taarten met je team of start een sponsorloop. 
 4. Haal samen minimaal €500,-op. De helft (50%) van jullie totale opbrengst krijg je van ons terug om EXTRA te besteden aan jullie activiteiten voor mensen met een handicap. Zo loopt jullie bedrag al snel op! De andere helft zetten wij in voor onze missie 
 5. Zo snel mogelijk, maar in ieder geval voor eind augustus (voor aanvragen gedaan in juni) of voor eind oktober (voor aanvragen gedaan in augustus), hoor je van ons of je aanvraag is goedgekeurd

Waarom meedoen aan Klein Geluk? De voordelen!

 • Je ontvangt een vaste bijdrage én nog eens 50% van jullie opgehaalde collectegeld. Kortom: jullie bepalen het succes! 
 • Je kunt het hele jaar door online collecteren. Afhankelijk van jullie locatie, is collecteren langs de deuren mogelijk in onze nationale collecteweek van 27 september t/m 3 oktober. Interesse? Geef het aan in het aanvraagformulier. 
 • Ons landelijk team helpt je met alles wat je nodig hebt: een digitale collectebus die je in één klik doorstuurt, fondsenwervende tools en ondersteuning waar nodig. 
 • Je haalt niet alleen geld op voor jullie eigen projecten, maar draagt tegelijkertijd 50% bij aan de ambitie van HandicapNL: een normaal, waardevol leven voor iedereen met een handicap. 

Start een aanvraag voor Klein Geluk

Wat zijn de afspraken?

 • Je kun een aanvraag indienen voor een Klein Geluk bijdrage als je een club of vereniging bent die zich inzet voor mensen met een handicap én als je deelneemt (of gaat nemen) aan de digitale HandicapNL collecte.
 • Iedere organisatie kan maximaal € 4.000,- per kalenderjaar aanvragen. 
 • Het budget voor Klein Geluk is begrensd. Als we meer aanvragen krijgen dan we kunnen toekennen, dan kiezen we voor de beste plannen.
 • Alle aanvragen worden getoetst aan onze criteria.
 • We geven geen vergoeding meer voor “eten en drinken” in een projectvoorstel.
 • Let goed op de sluitingsdata voor indiening! 

Wanneer kun je een aanvraag doen?

 • 1 juni t/m 30 juni 2021: In juni 2021 kun je aanvragen (tot maximaal € 4.000,-) indienen voor projecten die worden uitgevoerd in de periode september of oktober 2021. Je krijgt hierover zo snel mogelijk, maar uiterlijk de laatste week van september bericht. Verantwoording dient plaats te vinden binnen drie maanden na afloop van het project. 
 • 1 augustus t/m 31 augustus 2021: In augustus 2021 kun je aanvragen (tot maximaal € 4.000,-) indienen voor projecten die worden uitgevoerd in de periode november of december 2021. Je krijgt hierover zo snel mogelijk, maar uiterlijk de laatste week van oktober bericht. Verantwoording dient plaats te vinden binnen drie maanden na afloop van het project. 

Als we jouw aanvraag niet in behandeling nemen omdat deze niet binnen de criteria valt, krijg je daar eerder bericht over. 

Veelgestelde vragen:

Start je aanvraag door middel van onderstaand formulier:

 • ALGEMENE GEGEVENS CONTACTPERSOON

 • ALGEMENE GEGEVENS ORGANISATIE

 • LET OP: Vult u a.u.b. de exacte naam van de organisatie in zoals deze vermeld staat bij de KVK.
 • LET OP: De tenaamstelling dient exact overeen te komen met de tenaamstelling van de rekening.
 • ALGEMENE GEGEVENS PROJECT

 • Wanneer vindt de activiteit of het project plaats?
 • Datumnotatie:DD slash MM slash JJJJ
 • Datumnotatie:DD slash MM slash JJJJ
 • Waaruit bestaan de kosten van de activiteit of het project en wat zijn de totale kosten? U vult alleen in wat van toepassing is. U mag ook een begroting bijsluiten.
 • BIJLAGEN

 • Bij de aanvraag dient u onderstaande bijlagen mee te sturen: * Afdelingen van ouderverenigingen Dit Koningskind, KansPlus & Sien uitgezonderd
 • uittreksel Kamer van Koophandel (ondertekening KvK, niet ouder 3 maanden)