Word partner van [Buddies]

Vriendschap is één van de meest waardevolle dingen in het leven. Helaas zijn veel jongeren met een licht verstandelijke beperking niet zelfstandig in staat een sociaal leven op te bouwen. Om eenzaamheid tegen te gaan en oprechte vriendschap te laten ontstaan, is [Buddies] in het leven geroepen. 

← Naar de homepage van [Buddies]

De missie van [Buddies]

[Buddies] is een landelijk vriendschapsprogramma van HandicapNL, met als missie het creëren van duurzame vriendschappen tussen jongeren mét en zonder licht verstandelijke beperking. Ons vriendschapsprogramma dient twee doelen: kleur toevoegen aan het leven van jongeren méeen beperking en jongeren nder beperking de gelegenheid bieden om een maatschappelijke bijdrage te leveren.  

[Buddies] streeft naar een wereld waar iedereen gelijk is, waar niemand wordt buitengesloten en waar het heel normaal is om vrienden te zijn met iemand die net even anders is.

Het [Buddies]-team

We zijn een klein team van professionals dat ondersteund wordt door honderden vrijwilligers. In ruim 35 verschillende gemeenten door heel Nederland faciliteren we bijzondere vriendschappen. We werken samen met diverse zorginstellingen, welzijnsorganisaties, woongemeenschappen, ambulante zorg, patiëntenverenigingen en onderwijsinstellingen. Ook leggen we contact met young professionals die op maatschappelijk vlak hun steentje willen bijdragen. 

Ter ondersteuning van het opbouwen en onderhouden van vriendschappen, organiseren we diverse trainingen en intervisies voor onze vrijwilligers. Ook houden we groepsbijeenkomsten, zodat jongeren met een beperking hun sociale kring verder kunnen uitbreiden. Doordat we op jaarlijkse basis verantwoordelijk zijn voor honderden nieuwe vriendschappen, levert [Buddies] een actieve bijdrage aan een inclusiever Nederland. 

Wilt u ons helpen?

Doordat we financieel gezien volledig afhankelijk zijn van sponsoring, giften, donaties, subsidies en de belangeloze medewerking van bedrijven, is alle hulp meer dan welkom. Uw bedrijf kan ons onder meer op de volgende manieren helpen: 

 • Steun ons met een financiële bijdrage. [Buddies] heeft geen structurele inkomsten en kan enkel voortbestaan met de hulp van anderen. HandicapNL is CBF-gecertificeerd. Elk bedrag dat [Buddies] ontvangt, komt geheel ten goede aan het vriendschapsprogramma. 
 • Organiseer een speciale actie voor [Buddies]. Regelmatig wordt er voor of door [Buddies] een fondsenwervende actie gehouden. Denk bijvoorbeeld aan de Rugzakrun of een collecte. Wij helpen u graag met het bedenken en uitvoeren van goede ideeën. 
 • Help ons door uw dienst, locatie of kennis beschikbaar te stellen. [Buddies] is regelmatig op zoek naar locaties voor trainingen, bijeenkomsten en andere activiteiten. Ook hebben we geregeld vervoer en drukwerkmateriaal nodig en zijn we altijd op zoek naar leuke groepsuitjes. Kunt u ons hiermee helpen? Of beschikt u over bepaalde kennis die ons verder kan helpen? Laat het ons weten!
 • Neem deel aan een van onze MVO-projecten:  
   • Adopteer een regionaal buddykoppel. 
   • Adopteer met het bedrijf een club. 
   • Vorm met medewerkers ( < 41 jaar) een bedrijfsbuddy-club. 
   • Organiseer of neem deel aan een landelijke buddykoppeldag.  

Heeft [Buddies] uw interesse gewekt?

Steeds meer bedrijven vinden het belangrijk om op een maatschappelijke manier te ondernemen. Dat is geen verrassing: uit meerdere onderzoeken komt naar voren dat MVO-projecten de betrokkenheid, creativiteit en productiviteit onder medewerkers stimuleert.  

Wij maken graag een afspraak met u om te praten over de verschillende manieren waarop uw bedrijf een bijdrage kan leveren. Uiteraard zijn er diverse mogelijkheden tot maatwerk. U kunt ons mailen of telefonisch bereiken op 030 236 3777 (vraag naar Marcia van Beek, onze Business unit manager). 

Huidige partners van [Buddies]:

logo nl voor elkaar