Iedereen hoort erbij

Als je een fysieke of verstandelijke beperking hebt, is meedoen in de maatschappij erg lastig. Doordat veel voorzieningen niet goed toegankelijk zijn, worden mensen met een handicap uitgesloten van heel veel zaken die voor iedereen zo vanzelfsprekend lijken.

Bijna een kwart van de mensen met een handicap leeft in armoede, zij zijn twee maal zo vaak werkeloos en de druk op mantelzorgers neemt alleen maar toe: 60% van de ouders van een gehandicapt kind krijgt een burn-out. Ondanks het VN-verdrag voor gelijke behandeling van mensen met een handicap is hun positie de afgelopen jaren alleen maar verslechterd.

Wij willen een wereld waarin mensen met een handicap zelfverzekerd in het leven te staan, zichtbaar zijn in de samenleving en volwaardig mee kunnen doen.

Teken voor eerlijke kansen, zodat jouw stem gehoord wordt. Iedereen hoort erbij!

Teken voor eerlijke kansen!

1.501 ondertekenaars gingen je voor

Eerlijke kansen

Meedoen in de maatschappij wordt ook bepaald door de kansen die je krijgt. Maar als je een handicap hebt, krijg je niet altijd passende mogelijkheden. Daarom strijden wij voor eerlijke kansen. Voor meer alternatieven als het om werk en zorg gaat. Voor extra ondersteuning en aanpassingen, gewoon omdat die nodig zijn. Kansen hoeven niet per sé gelijk te zijn, ze moeten juist passen bij de persoon die ze heel graag wil benutten.

Vier belangrijke programma’s

HandicapNL heeft vier programma’s waarin onze speerpunten samenkomen. Wij bieden mogelijkheden aan mensen met een handicap om zelf de regie op zich te nemen en eenzaamheid te verminderen. Daarnaast geven we familie en mantelzorgers de mogelijkheid om een betere balans te vinden tussen draagkracht en draaglast. De maatschappij dagen we uit open te staan om iedereen eerlijke kansen te bieden.

  • Wat doet HandicapNL met mijn geld?
    We  investeren in een toekomst waarin mensen met een handicap en hun dierbaren sterk staan in de samenleving. Met het bieden van informatie en advies werken we aan eerlijke kansen voor iedereen.