Collecteer voor mensen met een handicap

HandicapNL zet zich in voor eerlijke kansen voor mensen met een handicap en wil hen volwaardig mee laten doen in de samenleving. Wij steunen daarvoor diverse projecten. Draag bij aan ons doel door te helpen bij de collecte.

Twee uurtjes tijd en vele contacten rijker

Eind september start de HandicapNL collecteweek. Met de opbrengst helpen we landelijke en lokale projecten voor mensen met een handicap. We kunnen extra hulp gebruiken. Heb je twee of drie uurtjes de tijd, meld je dan aan als collectant bij HandicapNL. Direct een goed moment om gezellig met je buurtgenoten bij te praten.

Ook lokale verenigingen en sportclubs kunnen collecteren; de helft van de opbrengst gaat naar de clubkas en de andere helft naar HandicapNL. Hierover lees je hieronder meer bij ‘Doe mee met jouw club of (sport)vereniging’.

Helpen bij de collecte

Je helpt enorm door tussen 24 t/m 29 september vrijwillig te helpen als collectant. Het is twee tot drie uurtjes werk en vaak is het mogelijk om in je eigen buurt en omgeving te collecteren. Dit bepaal je in overleg met de collecte organisator van jouw wijk. We krijgen geen overheidssteun en zijn volledig afhankelijk van giften.

Aanmelden als collectant

Aan de slag als collecte organisator

Helpen bij de collecte kan ook als organisator. Je bestelt de collectematerialen, belt de collectanten om afspraken te maken over de collectebus, verdeelt de straten, telt en stort het opgehaalde geld en hebt enkele administratieve taken. Dit vrijwillige werk beslaat meestal een paar avonden voor en enkele uren na de collecteweek. Het is ook mogelijk dit met z’n tweeën te doen.

Aanmelden als organisator

Doe mee met jouw club of (sport)vereniging

Als je als club of vereniging helpt bij de collecte, gaat de helft van het bedrag dat je ophaalt naar de clubkas van jouw vereniging en de andere helft naar projecten van HandicapNL. Zo zorgen we samen voor meer mogelijkheden voor mensen met een handicap.

Meld je club aan