• Doneer nu
  • Zoeken
    Generic filters
    Exact matches only

Welke soorten autisme zijn er?

Welke soorten autisme zijn er?

In het oude handboek van psychische stoornissen werd er onderscheid gemaakt tussen vijf verschillende soorten autisme:

  • Klassiek autisme
  • Syndroom van Asperger
  • PDD-NOS
  • Syndroom van Rett
  • Desintegratieve stoornis

Tegenwoordig gebruiken we nog maar één verzamelnaam: de autismespectrumstoornis (ASS). Een spectrum geeft aan dat de ernst van de stoornis in verschillende vormen en gradaties voorkomt.

Hoe wordt autisme vastgesteld?

Er bestaat geen bloedtest of hersenscan die autisme kan vaststellen. Ook aan de buitenkant zie je er niks van. Een gz-psycholoog of psychiater kijkt naar je gedrag en spreekt met jou en mensen in je omgeving. Zo krijgt hij een goed beeld van hoe je functioneert en hoe je als kind was.


Vaak zijn de symptomen al zichtbaar voor je drie jaar bent. Kinderen met autisme leren namelijk vaak later praten, of zelfs helemaal niet. Ze vinden het fijn om alleen te spelen en herhalen vaak hetzelfde spelletje. Ook sluiten ze zich af van prikkels van buitenaf. Als kinderen al vroeg begeleiding krijgen, helpt dit ze zich zo goed mogelijk te ontwikkelen.