Stichting KDC Aandachtslab: kleinschalig kinderdagcentrum voor EMB-kinderen

Kinderen met ernstig meervoudige beperking (EMB) hebben zeer specifieke en intensieve zorg nodig, en tegelijk willen zij zich – net als andere kinderen – ontwikkelen. Dit kan een reguliere dagopvang hen niet bieden. Daarom heeft Maud Halkes – moeder van een kind met EMB – het KDC Aandachtslab opgericht.

Kinderen die opvang genieten bij het KDC Aandachtslab
Kinderen die opvang genieten bij het KDC Aandachtslab

Ouders bundelen hun krachten

Het ouderinitiatief KDC AandachtsLab is gebaseerd op het beproefde en succesvolle concept van Stichting Zomerkind uit Nieuw-Beijerland. De betrokkenheid en inzet van ouders is groot. Alleen de professionele zorgverleners ontvangen een salaris. Alle andere werkzaamheden worden vanuit de vrijwilligersorganisatie uitgevoerd.

In de huidige zorgopvang ontbreekt vaak de tijd en aandacht

Kinderen met EMB zijn de hele dag volledig afhankelijk van de zorg van anderen. Tegelijkertijd is het belangrijk dat deze kinderen veel bewegen. Niet alleen omdat het medisch noodzakelijk is, maar ook als middel bij het maken van contact. Bewegen als spel en voor plezier is bovendien een belangrijke stimulator voor ontwikkeling. Bij KDC Aandachtslab worden de kinderen optimaal begeleid en gestimuleerd.