Samen naar school: inclusief regulier onderwijs

In Nederland gaan meer dan 10.000 kinderen met een handicap niet naar school. Sommige van hen zitten de hele dag thuis. Andere gaan naar een dagbesteding. HandicapNL & stichting Het Gehandicapte Kind zetten zich samen in om deze onderwijskloof te dichten.

 

HandicapNL vindt dat iedereen mee moet kunnen doen in de maatschappij. Daarom ondersteunen wij initiatieven die mensen mét en zónder handicap samenbrengen. Deze steun is volledig afhankelijk van donaties. Sta jij achter onze missie?

Word donateur

Iedereen recht op onderwijs

Ieder kind zou zich, ongeacht zijn handicap, optimaal moeten kunnen ontwikkelen. Het liefst met leeftijdgenootjes zonder handicap. Want als kinderen met en zonder handicap samen naar school gaan, zullen ze het later ook vanzelfsprekend vinden om samen te leven. Dit is een belangrijke basis voor een inclusieve samenleving, waarin iedereen kan meedoen.

Doordat mijn dochter in een talige omgeving opgroeit, gaat haar spraakontwikkeling opeens als een speer.

Samen naar School-klassen

Dankzij Samen naar School-klassen kunnen kinderen met een (meervoudige) beperking toch naar een reguliere basisschool. In samenwerking met scholen richten ouders stichtingen op die hier zorg voor dragen. In hun eigen klas krijgen de kinderen onderwijs op maat, met alle zorg en ondersteuning die ze nodig hebben. En waar mogelijk doen ze gewoon mee met de andere leerlingen, tijdens het kringgesprek, de muziekles, gym of het speelkwartier. Met 33 lopende initiatieven en 13 klassen in de startblokken is er al veel werk verzet, maar we zijn er nog lang niet.

Het project steunen of zelf een klas starten? Op samennaarschool.nl vind je meer informatie.

Evaluatie Passend Onderwijs

De onderzoeksgroep Evaluatie Passend Onderwijs voert in opdracht van het ministerie van OCW en het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek een langlopende studie uit om inzicht te bieden in hoe passend onderwijs vorm krijgt in de praktijk en in hoeverre de huidige beleidsverwachtingen uitkomen. Hun tussentijdse bevindingen zijn vrij toegankelijk. Dit voorjaar wordt het einderapport van het onderzoek verwacht.

Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven van Samen naar School en onze andere projecten?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Het Barnevelds Gala: ‘’We doen het samen en dat is zo ontzettend waardevol’’
Het Barnevelds Gala: ‘’We doen het samen en dat is zo ontzettend waardevol’’
Veilig en vertrouwd bij Stichting De Iris
Veilig en vertrouwd bij Stichting De Iris