Toekenningsvoorwaarden

Financiële steun van HandicapNL vindt plaats onder de voorwaarde dat de begunstigde organisatie(hierna aanvrager) zich bereid verklaart deze toekenningsvoorwaarden en de in de toekenningsbrief vermelde specifieke voorwaarden te aanvaarden. Als bewijs van deze aanvaarding dient de aanvrager de toekenningsbrief rechtsgeldig te onderteken en te retourneren.

Toekenningsvoorwaarden HandicapNL