Meerjarenbeleid HandicapNL

Meerjarenbeleid HandicapNL

Een normaal leven. In goede gezondheid, met de vrijheid om te gaan en staan waar je wilt. Met vrienden, familie en collega’s om je heen. Gewaardeerd worden, lang en gelukkig. Dit is wat mensen in Nederland van hun leven mogen verwachten. Voor twee miljoen mensen met een handicap is een normaal, dagelijks leven vaak niet weggelegd. Zij zitten zonder werk, gaan naar aparte scholen en worden buitengesloten van sociale activiteiten. Een nauwelijks te bevatten onrecht.  

Onze missie

HandicapNL vindt dat niemand door een handicap méér zou moeten verliezen dan nodig en stopt niet tot iedereen in Nederland met een handicap een normaal dagelijks leven kan leiden. Met deze missie realiseren wij daarom verschillende projecten die mensen met een handicap écht vooruithelpen.

Impactdoelen

Om er zeker van te zijn dat we dit verschil maken, willen we onze impact kunnen bewijzen. Dat doen wij aan de hand van vijf impactdoelen: 

  1. Mensen met een handicap sterker laten staan en meer zelfvertrouwen bieden. 
  2. De draaglast en draagkracht van mantelzorgers in evenwicht brengen. 
  3. Mensen met een handicap een sociaal leven bieden en helpen bouwen aan sociale relaties. 
  4. Publieke & openbare gelegenheden en diensten toegankelijk maken. 
  5. Zorgen dat Nederlanders mensen met een handicap zien, accepteren en behandelen als gelijken. 

Impactstrategie

De komende jaren willen we onze impact verder vergroten. Om meer concreet richting en sturing te geven aan de impact ambitie van HandicapNL is in 2019 de Theory of Change ontwikkeld die aangeeft op welke manier wij onze vijf impactdoelen willen bereiken, en wat die inhouden. In 2020 hebben we deze impact sturing verder geoperationaliseerd, aannames getoetst en een impact meting opgezet. Deze impact strategie wordt de komende jaren verder uitgewerkt en fungeert als uitgangspunt voor onze meerjaren visie en het selecteren van de meest kansrijke projecten en activiteiten. 

Meer over ons meerjarenbeleid 2020 – 2023 lees je in ons jaarverslag.