Sociaal netwerk bouwen

Onderzoek laat zien dat mensen met een handicap zich vaker eenzaam voelen. Een complex probleem dat een maatwerk en structurele aanpak vereist. Om de dreigende eenzaamheid tegen te gaan en verbondenheid te stimuleren, richt dit programma zich op het vergroten van de sociale contacten voor mensen met een beperking. Uit praktijk blijkt namelijk dat zij moeilijker een vriendschappelijke band opbouwen met mensen zonder een beperking.

Het doel

We geven gelegenheid aan mensen met een handicap om contacten te maken en behouden. We ondersteunen op deze zoektocht. Zo willen we dreigende vereenzaming tegengaan en verbondenheid met en in de samenleving stimuleren.

“Teun vindt niets leuker dan onder de mensen zijn” – Aldus Joke, de begeleider van Teun

Hoe helpen wij

Met [Buddies] brengen we jongeren met en zonder beperking dichter bij elkaar. Ook ondersteunen we projecten zoals ABCDate en Veilig maatje. Deze organisaties koppelen mensen aan elkaar door leuke activiteiten te organiseren, een sociaal netwerk op te bouwen of de benodigde sociale vaardigheden te leren.

Projecten die we financieren

  • [Buddies]
    [Buddies] koppelt jongeren met een verstandelijke beperking in een één-op-één vriendschap aan jongeren zonder verstandelijke beperking. Dat draagt bij aan het versterken van hun sociale contacten. Lees meer
  • ABCDate
    ABCDate is een website voor  mensen met een verstandelijke beperking van 18 jaar of ouder. Hier kunnen zij nieuwe mensen ontmoeten, om bijvoorbeeld leuke dingen mee te doen. Lees meer
  • Veilig maatje
    Voor kinderen met een verstandelijke beperking is het niet altijd gemakkelijk een eigen sociale weg te vinden. Hoe ga je om met anderen? Hoe houd je contacten in stand? Veilig Maatje geeft hen de extra begeleiding die zij soms nodig hebben. Lees meer