Bewijsbare impact

Samen met de organisaties waar we mee samenwerken willen we één ding realiseren en dat is ‘het verschil maken’ voor mensen met een handicap. Om er zeker van te zijn dat we dit verschil maken, willen we onze impact kunnen bewijzen.

Om dit te bereiken, kijken we met deze organisaties naar welk probleem wordt aangepakt, voor welke doelgroep dat geldt, wat de effecten zijn die teweeg worden gebracht en op welke aannames en op welk verandermodel dit gebaseerd is. We willen door middel van een logisch verhaal kunnen vaststellen hoe de activiteiten die worden uitgevoerd zorgen voor de effecten voor de deelnemers.

Effecten in kaart brengen begint voordat een project of samenwerking begint. In veel gevallen gaan we vooraf in gesprek hierover. Door middel van monitoring en eindevaluatie proberen we effecten te duiden.

Niet omdat daarmee een project ‘goed’ of ‘niet goed’ verlopen is, maar vooral om te leren welke aanpak het beste werkt. Op deze wijze kunnen we wat we doen uitleggen aan een breder publiek en kunnen we als organisatie leren en aanpassen.