Zelfstandig wonen vaak problematisch voor mensen met een beperking

Veel mensen met een beperking, een chronische ziekte of psychische aandoening ondervinden problemen bij het zelfstandig wonen. Dit blijkt uit de meldactie wonen van Ieder(in), de Patiëntenfederatie Nederland en Mind/LPGGz (2017). Er zijn te weinig geschikte woningen, eenzaamheid komt veel voor en de brandveiligheid is sterk onvoldoende.

Jongere met een verstandelijke beperking lachend in zijn zelfstandige woonruimte
Jongere met een verstandelijke beperking lachend in zijn zelfstandige woonruimte

 

Het overheidsbeleid is erop gericht dat mensen met een beperking, een chronische ziekte of  psychische aandoening zo veel mogelijk zelfstandig leven. Uit de meldactie, waaraan 4600 mensen hebben meegedaan, blijkt dat dit niet vanzelf gaat. Maar liefst de helft van de jongeren vindt dat zelfstandig gaan wonen niet goed mogelijk is. Onvoldoende inkomen (33%), gebrek aan geschikte woningen (28%) en te weinig ondersteuning (25%) zijn de redenen dat dit moeizaam of niet lukt.

Weinig keuze in geschikte woningen

Veel jongeren met een beperking hebben een slechte inkomenspositie. Wajong krijgen ze niet meer, maar ze komen ook niet makkelijk aan het werk. Zonder inkomen is sparen voor zelfstandig wonen niet mogelijk. Slechts 54% van de jongeren vindt de woning betaalbaar. Jongeren die al een woning hebben, geven hun woning gemiddeld slechts een 6,7. Bijna de helft van de deelnemers geeft aan dat hun woning eigenlijk niet geschikt is. Maar verhuizen is moeilijk omdat er weinig keuze is als het gaat om geschikte woningen.

Nauwelijks contact in de buurt

Uit de meldactie blijkt verder dat eenzaamheid veel voorkomt: 14% voelt zich vaak of altijd eenzaam. Voor mensen met een verstandelijke beperking of psychische aandoening ligt dat percentage nog een stuk hoger: 29% respectievelijk 40%. Deze beide groepen hebben vaak ook weinig contacten in de buurt en voelen zich vaak niet echt thuis in hun buurt. Ook het gebrek aan ondersteuning is regelmatig een probleem. Bijna veertig procent van de mensen met een verstandelijk beperking ervaart gebrek aan hulp bij het structuur aanbrengen in de dag.

Aanbevelingen

De organisaties doen een aantal aanbevelingen om de geconstateerde problemen te verhelpen. Er moeten veel meer woningen worden gebouwd die makkelijk aanpasbaar zijn en ‘levensloopbestendig’. En woningcorporaties moeten renovaties aangrijpen om woningen geschikt te maken. Verder willen de organisaties gerichte ondersteuning voor mensen die last hebben van eenzaamheid, zoals hulp bij het leggen van contacten. Tot slot pleiten de organisaties ervoor dat ‘wonen’ ook ter sprake komt in het ‘keukentafelgesprek’ als mensen ondersteuning aanvragen bij hun gemeente. Het verhelpen van knelpunten in het wonen, heeft een groot effect op het welzijn van mensen en vermindert hun afhankelijkheid van voorzieningen.

Meer informatie nodig?

Ben je zelf op zoek naar een geschikte woonvorm voor iemand met een beperking? Kijk dan eens op de volgende websites voor meer informatie over dit onderwerp: