Wanneer mag iemand met een verstandelijke beperking een testament tekenen?

In de media vind je verschillende verhalen van mensen die het oneens zijn over de afwikkeling van de nalatenschap van een familielid met een verstandelijke beperking. Wanneer mag iemand met een verstandelijke beperking een testament tekenen? Welke rol heeft de notaris hierbij? En hoe bepaal je eigenlijk of iemand wilsbekwaam is?

Wanneer mag je met een verstandelijke beperking een testament ondertekenen?

Wanneer is iemand wilsbekwaam?

Je bent wilsbekwaam als je voldoende in staat bent om je eigen wil te bepalen en als je de inhoud en de strekking van datgene wat je wilt regelen kan overzien. Je weet en begrijpt wat de gevolgen zijn en hoe het geregeld kan worden.

De notaris moet voor het tekenen van een notariële akte nagaan of degene die tekent weet en begrijpt waarvoor hij tekent. Als er reden is om hieraan te twijfelen moet de notaris onderzoek doen naar de wilsbekwaamheid. Er is reden om aan de wilsbekwaamheid van iemand te twijfelen als er voldaan wordt aan één of meerdere van de volgende criteria:

  • Staat de persoon onder bewind?
  • De hoge leeftijd van degene die een testament opstelt of wijzigt
  • Het feit dat hij/zij zijn eigen administratie niet (meer) zelf doet
  • De persoon woont in een zorginstelling
  • De persoon woont niet (meer) zelfstandig
  • Er is een medische indicatie: bijv verstandelijke handicap of Alzheimer

De notaris stelt de wilsbekwaamheid vast in gesprekken onder vier ogen. Als er twijfels bestaan dan dient de notaris volgens protocol medisch advies in te winnen bij een arts of specialist.

Bekijk ook de uitzending van De Monitor over Verstandelijk beperkt en wilsbekwaam.

Pier de Boer krijgt eigen brug in Amsterdam
Pier de Boer krijgt eigen brug in Amsterdam
Vala – Gewoon autistisch, geen supertalent
Vala – Gewoon autistisch, geen supertalent