Wie zijn onze collectanten?

Misschien is dat een vraag waar u van opkijkt. Natuurlijk kent u uw collectanten. Als landelijk bureau kunnen we de vraag echter niet volledig beantwoorden; soms ontbreekt er in het collectesysteem informatie bij collectanten, of staan namen niet vermeld.

Collectebus Fonds verstandelijk gehandicapten
Collectebus Fonds verstandelijk gehandicapten

 

Voor ons is het heel belangrijk dat we weten wie namens het fonds langs de deuren gaan. Bijvoorbeeld omdat we een verzekering afsluiten voor al onze collectanten. Wanneer gegevens ontbreken kunnen er hier zaken mislopen. Daarnaast missen we nog veel e-mailadressen. Deze hebben we echt nodig, om de hoge portokosten te besparen. De kosten die we nu kwijt zijn aan communicatie via de post zouden we liever aan de doelgroep besteden.

Wilt u de komende dagen de gegevens van uw collectanten controleren en waar nodig aanvullen? Uw regionale collecte-coördinator kan u indien nodig hierbij helpen. Alvast bedankt voor uw tijd.

Relevant nieuws

Wordt de opbrengst van de collecte goed besteed? Oordeel zelf!

Jan Otter vertelt hoe hij de jaarlijkse collecte organiseert.

Staat er een barbecue op uw agenda? Kijk snel bij onze BBQ actie.

Maar liefst 21 goede doelen doen – net als wij – mee aan de pilot pincollecte.

Bestel zo snel mogelijk uw collectematerialen.

Wijzigingen naar aanleiding van de enquete onder collecte organisatoren en collectanten.

Nieuw collectemateriaal

collecte Fonds verstandelijk gehandicapten

Bestelling plaatsen?

Geef je bestellingen door in het digitale collecte systeem.