Vraag[en]antwoord: ‘Krijg ik het ziekteverzuim van mijn werknemer vergoed?’

Vraag Erik de Vries:

In de zoektocht naar nieuw personeel heb ik een sollicitant gevonden die heel geschikt lijkt. Ze komt erg kundig over en past goed in ons team. Ik wil haar daarom graag aannemen. Het enige probleem is dat ze een spierziekte heeft, waardoor ze soms tijdelijk haar werk niet kan doen.

Compensatie?

Ik vraag me als werkgever af of er compensatieregelingen zijn, mocht ze tijdelijk uitvallen vanwege haar gezondheid. We zijn geen grote organisatie, dus als ze regelmatig enkele dagen of langere periodes vanwege haar ziekte thuis moet blijven of een dokter moet bezoeken, dan wordt het lastig. Hoe kan ik voorkomen dat we opdraaien voor de kosten in zo’n situatie?

Antwoord Woordvoerder UWV:

‘De overheid wil de risico’s die bedrijven met werknemers met een arbeidsbeperking lopen zoveel mogelijk beperken. Daarom hebben werkgevers recht op een aantal voordelen. Een daarvan is dat werkgevers in sommige gevallen kunnen gebruikmaken van de no-riskpolis. Dat kan als een werknemer is opgenomen in het doelgroepregister van het UWV. Daar kom je voor in aanmerking als je bijvoorbeeld onder de Participatiewet valt en niet honderd procent van het wettelijk minimumloon kunt verdienen of wanneer je een ziekte of handicap hebt die is ontstaan voor je achttiende of tijdens je studie.

In een kort filmpje wordt uitgelegd wat de voordelen zijn om mensen aan te nemen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt: Handicap.nl/werk-en-handicap/. 

No-riskpolis

De no-riskpolis garandeert dat de werkgever een looncompensatie krijgt als de werknemer met een arbeidsbeperking ziek is en tijdelijk uitvalt. De werkgever hoeft hiervoor geen hogere premie te betalen voor de ziektewet. Dit is ook niet het geval als de werknemer in de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) belandt. Het is dus belangrijk om te informeren of de sollicitant in het doelgroepregister van het UWV is opgenomen.

De no-riskpolis hoeft pas aangevraagd te worden bij het UWV als de werknemer ziek is, binnen zes weken na ziekmelding. Op het in te vullen formulier meldt de werkgever dat het om een no-riskpolis gaat. Het UWV kijkt of de no-riskpolis inderdaad van toepassing is en zal worden uitgekeerd. Per wet zijn er verschillende vereisten.

In 2026 moeten werkgevers 125.000 extra banen hebben gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking. Bron: Ieder(in)

WIA

Zo betaalt het UWV de ziektewetuitkering als de werknemer ziek wordt binnen vijf jaar vanaf de start van het dienstverband of als een werknemer onverhoopt arbeidsongeschikt wordt en recht heeft op een uitkering voor arbeidsongeschikten binnen de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). In bijzondere gevallen kan een verlenging van nog eens vijf jaar worden aangevraagd, bijvoorbeeld als de werknemer al een ernstige ziekte had voor het ingaan van het dienstverband. Je bedrijf draait dus niet op voor de kosten die gemaakt worden door het uitvallen van de werknemer.

Als de ziekte van de werknemer ook praktische aanpassingen aan de werkplek vereist, bestaat de mogelijkheid om hiervoor een subsidie aan te vragen bij het UWV. Dit geld moet gebruikt worden voor noodzakelijke aanpassingen aan de werkplek of het bedrijfspand, zoals een aangepast bureau, invalidetoilet of traplift.’

Mensen met een arbeidsbeperking zijn gewoon mensen hoor. Neem ze dus aan. Zo doe je dat: handicap.nl/werk-en-handicap/

De HandicapNL Update

Vind jij dit ook zo’n tof artikel en wil je nooit meer dit soort verhalen en columns missen? Schrijf je dan in voor onze HandicapNL Update en ontvang alle nieuwtjes in je mailbox.

Schrijf je in voor de HandicapNL Update

Maartje: ‘Op de Dutch Grand Prix vergat ik dat ik een handicap heb.’
Maartje: ‘Op de Dutch Grand Prix vergat ik dat ik een handicap heb.’
Naomi (31): “De regelzucht in de zorg? Ik heb goede hoop dat er iets aan te doen valt”
Naomi (31): “De regelzucht in de zorg? Ik heb goede hoop dat er iets aan te doen valt”