vraag[en]antwoord: ‘Hoe zit het eigenlijk met al die verschillende wetten?’

Vraag Jokelien Vermeend:

Ik heb een aantal mensen om mij heen die zorgen voor mensen met een beperking, die langdurig zorg nodig hebben. Ik weet dat een deel van de zorg nu bij de gemeenten ligt en er allerlei nieuwe wetten en regelingen zijn. Maar hoe steekt het nou precies in elkaar? Wanneer heb je waar recht op en ben wie moet je dan zijn? Ik ben zo langzamerhand de draad kwijt maar zou zo graag hierover andere kunnen informeren. Kunnen jullie me uitleggen hoe het nu eigenlijk zit?

Er ligt een verbeterplan op tafel voor cliënt-ondersteuning voor mensen die vallen onder de Wlz. Het doel is om bekendheid te geven aan de onafhankelijke cliëntondersteuner: handicap.nl/clientondersteuning.

Antwoord Koen Kuijper, woordvoerder van zorgwijzer.nl:

Langdurige zorg is een breed gebied dat onder meer verpleging, verzorging, dagelijkse begeleiding, dagbesteding, wonen in een zorginstelling en hulp bij vervoer omvat. Vroeger viel dit allemaal onder de AWBZ-wet, maar tegenwoordig zijn deze taken ondergebracht bij drie wetten: de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Zorgverzekeringswet (Zvw). ‘Wat het ingewikkeld maakt, is dat de zorg of ondersteuning die iemand nodig heeft soms onder alle deze wetten valt en het niet altijd duidelijk is uit welke potjes het moet worden betaald’, vertelt Koen Kuijper van Zorgwijzer.

Iemand die vanwege een lichamelijke of verstandelijke ziekte of beperking zorg nodig heeft, doet beroep op de Wlz. De voorwaarden hiervoor staan op informatielangdurigezorg.nl, een site van het ministerie van VWS. Het is in dit geval duidelijk dat er blijvend zorg nodig is en de hulp of zorg permanent aanwezig moet zijn. ‘De Wlz geeft het recht om in een instelling te wonen, maar dit is niet verplicht als thuis wonen ook een optie is. Iemand die zorg nodig heeft, maar zelfstandig thuis kan wonen of in een kleinschalig wooninitiatief, kan beroep doen op Wmo-ondersteuning en de wijkverpleging.’

Wil je een aanvraag doen voor intensieve of langdurige zorg, dan moet je naar het Centrum indicatiestelling Zorg (CIZ). Daar dien je een aanvraagformulier in, waarna wordt onderzocht of je voor deze zorg in aanmerking komt. Kuijper: ‘Soms word je ook uitgenodigd voor een gesprek. Na zes weken ontvang je bericht en krijg je het indicatiebesluit. Ook wordt er een contactpersoon vanuit CIZ toegewezen. Hierna komt het zorgkantoor in beeld, een zelfstandige organisatie gekoppeld aan een zorgverzekeraar. Zodra zij de bevestiging van het CIZ ontvangen over de indicatie, krijg je toegang tot zorg uit de Wlz. Samen met het zorgkantoor wordt vervolgens gekeken welke zorg er nodig is. Je betaalt altijd een eigen bijdrage. De hoogte daarvan kun je berekenen op de website van het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Deze instantie berekent en int eigen bijdragen voor de Wmo en Wlz voor het ministerie van VWS.’

Mocht het je nog steeds duizelen; kijk dan hier voor een korte beschrijving van deze wetten.

Blijkt dat de Wlz niet op jou van toepassing is, dan word je doorgestuurd naar de gemeente, waar je beroep kunt doen op de Wmo of de Jeugdwet. Dit is het geval als je zelf kunt beoordelen wanneer er hulp nodig is en lichamelijk in staat bent om die hulp in te roepen. Een andere optie is om een beroep te doen op zorg van de wijkverpleegkundige, die betaald wordt uit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze wet regelt dat iedereen recht heeft op zorg uit het basispakket. Dat kan een behandeling, dienst of product zijn, van medisch specialistische zorg tot paramedische zorg en vervoer. In de zorgpolis van de verzekeraar is terug te vinden welke zorg er vergoed wordt en aan welke voorwaarden je moet voldoen om ervoor in aanmerking te komen.

Wil je weten of je in aanmerking komt voor intensieve zorg? Het CIZ kan je dan misschien verder helpen. Hoe? Dat wordt uitgelegd in een filmpje op CIZ.nl.

‘Waarom me dit zo raakt? Omdat mijn dochter niet gezien wordt’
‘Waarom me dit zo raakt? Omdat mijn dochter niet gezien wordt’
‘Verkering krijgen was geen probleem voor Hester, terwijl voor mij…’
‘Verkering krijgen was geen probleem voor Hester, terwijl voor mij…’